Analiza progu rentowności i analiza wrażliwości

Poza wymienionymi wyżej prostymi metodami oceny projektów inwestycyjnych do grupy prostych metod możemy również zaliczyć analizę progu rentowności wraz z analizą wrażliwości. Metoda ta pozwala na określenie, czy rozpatrywany projekt jest opłacalny ekonomicznie.

Próg rentowności (break event point)bep nazywany jest punktem granicznym, w którym analizowane przedsięwzięcie nie przynosi zysku, jak również nie powoduje straty. Innymi słowy próg rentowności jest to wielkość, dla której następuje zrównanie sprzedaży z całkowitymi kosztami działalności przedsiębiorstwa.

Analiza wrażliwości progu rentowności informuje o wpływie zmiany cen oraz zmiany kosztów jednostkowych na kształtowanie się progu rentowności badanego przedsięwzięcia. W projektach deweloperskich jest minimalna stawka czynszu potrzebna do zrównania przychodów i kosztów. Z punktu widzenia banków finansujących istotne jest sprawdzenie, jaka jest minimalna stawka czynszu potrzebna do zapewnienia przedsięwzięciu płynności finansowej (wskaźnik DSCR powyżej 120%). Chodzi tu o taką stawkę czynszu, przy której zapewnione jest spełnienie warunku terminowego spłacania kapitału i odsetek lub też minimalną wielkość wynajętej powierzchni, przy której wspomniany warunek jest również spełniony.

Dysponując powyższymi informacjami, łatwo jest obliczyć margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia z uwagi na zmiany cen (w przypadku projektów deweloperskich stawek najmu), zmiany wielkości powierzchni i jednostkowych kosztów zmiennych, poprzez odniesienie różnicy pomiędzy wielkością ekstremalną (minimalną lub maksymalną) a wielkością przyjętą – do tej wielkości i wyrażenie wyniku obliczeń w procentach. W projektach hotelowych istotne będzie posługiwanie się wskaźnikiem minimalnego obłożenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Określenie zakresu podmiotowego dyrektywy sektorowej

- działalność polegająca na dostarczaniu określonych usług w drodze zastosowania stałej sieci, której istnienie ogranicza wolną konkurencję jest ona natomiast w praktyce wyłączona, jeżeli sieć...

Zamknij