Analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego na zasadach project finance

Analiza przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego na zasadach project finance nie ogranicza się zatem jedynie do analiz finansowych i do liczenia wskaźników efektywności. Ma ona o wiele większy i bardziej wszechstronny charakter, obejmując prawne, techniczne, mar-ketingowe i finansowe aspekty realizowanego przedsięwzięcia ze wszystkimi możliwymi powiązaniami i sprzężeniami zwrotnymi.

Jak wskazuje K. Dziworska, „project finance” w realiach polskich możże przyczynić się do zdynamizowania rozwoju infrastruktury gospodarczej w Polsce i likwidacji zaniedbań w stosunku do państw Unii Europejskiej.1 Znajomość przez polskich przedsiębiorców zasad „project finance” powinno ułatwić znalezienie wspólnego języka z inwestorami zagranicznymi.

Brak w polskiej literaturze przedmiotu kompleksowego omówienia podstaw teoretycznych finansowania projektów inwestycyjnych na zasadach „project finance” skutkował dotychczas nieporozumieniami pomiędzy różnymi podmiotami a instytucjami finansowymi, głównie bankami komercyjnymi. Specyfika finansowania „project finance” nie była również do końca uwzględniona w przepisach prawnych odnoszących się do funkcjonowania sektora bankowego w Polsce. Dotyczy to zarówno odpowiednich ustaw, jak i przepisów wykonawczych (np. zarządzenie dotyczące tworzenia rezerw celowych). Stosowanie przez banki komercyjne konwencjonalnych metod oceuy przedsięwzięć inwestycyjnych identycznych jak dla działających od wielu lat przedsiębiorstw często prowadzi do fałszywych wniosków i błędnej selekcji projektów, a także do niepotrzebnych konfliktów banków z potencjalnymi klientami.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rozwój „project finance”

Należy oczekiwać, że w Polsce, podobnie jak i w innych krajach Europy Zachodniej i w USA państwo będzie delegować inwestycje użyteczności publicznej na podmioty prawne....

Zamknij