Analiza SWOT projektu Inwestycyjnego

Analiza SWOT jest podsumowaniem analiz przeprowadzonych w ramach dokumentacji projektu inwestycyjnego. Zawiera wnioski z takiej analizy. Polega na zbiorczym zestawieniu mocnych i słabych stron projektu, w celu przedstawienia ich potencjalnym inwestorom oraz instytucjom finansowym. Analiza SWOT jest zatem syntezą dotychczasowych analiz i wspomaga proces decyzyjny. Mocne i słabe strony projektu wynikają z profesjonalnego zarządzania projektem.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Problem „mieszania” elementów różnych procedur

Problem „mieszania" elementów różnych procedur był rozważany również na gruncie dyrektyw klasycznych. W sytuacji gdy zamawiający może skorzystać z procedury negocjacyjnej, przyjęte jest powszechnie, iż...

Zamknij