Badanie wiarygodności partnerów gospodarczych

Finny, które nie wzięły udział w przetargu, są wykluczone z grona firm, z którymi można zawrzeć stosowne umowy. W ramach trybu przetargowego dokonywana jest ocena i wybór oferty. Najczęściej jest to oferta najkorzystniejsza dla organizatora przetargu. Niekiedy organizator przetargu zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.95

,s J.Rajski, Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym, Fundacja Cetrum Prywatyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 91-9

Badanie wiarygodności partnerów gospodarczych jest jednym ze sposobów wyłaniania partnerów do realizacji przedsięwzięcia. Może być jednym z kryteriów przetargowych. W badaniu wiarygodności partnera gospodarczego bierze się pod uwagę następujące przesłanki:

– kondycję ekonomiczną, reputację na rynku i perspektywę rozwoju

– kadrę kierowniczą i jej aspiracje zawodowe

– wielkość transakcji i jej powtarzalność

– znaczenie, jakie kontrahent przedstawia dla spółki celowej realizującej projekt.’* Obecnie coraz częściej w analizie wiarygodności stosowane są metody sco-

ringowe. Wiarygodność partnerów ocenia się tu poprzez zestaw wskaźników finansowych i poprzez zestaw cech jakościowych, np. perspektyw rozwoju branży, gdzie działa dany podmiot, lub jakość zarządu. Metody te są zbliżone do metod stosowanych przez banki.1)7 Jedną ze stosowanych metod jest też tzw. Quick test. Jest to uproszczona analiza finansowa oparta na obliczeniu tylko najważniejszych wskaźników, takich jak:

– udział kapitału własnego w aktywach (wskaźnik samofinansowania)

– pokazuje stopień siły kapitałowej i zadłużenia: kapitał własny: aktywa

– udział zysku i amortyzacji w przychodach (wskaźnik rentowności przychodów)

– określa zdolność do generowania nadwyżek pieniężnych: (zysk brutto + amortyzacja): przychody

– zyskowność aktywów – pokazuje efektywność wykorzystania majątku trwałego i obrotowego (aktywów): (zysk brutto + odsetki od kredytu): aktywa

– zadłużenie – wskazuje na zadłużenie względne (na tle nadwyże- w latach: (kapitał obcy-środki pieniężne): (roczna suma zysku brutto + amortyzacja).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zarabianie na projekcie a nie przy projekcie

Powróćmy jeszcze do zasad doboru uczestników projektu. Dobór stron do realizacji projektu inwestycyjnego powinien być związany z takimi kryteriami, jak bieżącai przyszła kondycja finansowa, doświadczenie,...

Zamknij