Cechami charakterystycznymi „project finance” są:

– przepływy gotówki,

– ryzyko i jego podział (alokacj- pomiędzy stronami projektu,

zewnętrzne źródła finansowania,

– zapisy w dokumentacji projektu na wypadek jego niepowodzenia,

– kwestie raportowania o powodzeniu projektu.

Jak widać z przytoczonej definicji, w finansowaniu na zasadach „project finance” podstawowe znaczenie ma gotówka generowana w przyszłości przez projekt oraz tzw. struktura prawno-finansowa realizacji projektu. Zabezpieczeniem zewnętrznego finansowania projektu są oprócz generowanej gotówki z reguły aktywa nabywane lub powstające w trakcie realizacji projektu. W przypadku inwestycji rzeczowych przykładami takich aktywów są budynki i budowle lub nabywane maszyny i urządzenia. W przypadku inwestycji finansowych takimi aktywami są aktywa finansowe, tj. udziały lub akcje. W obu przypadkach inwestycji mniejsze znaczenie ma tradycja firmy i aktualny wygląd jej sprawozdań finansowych. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z firmą bez historii, a sprawozdania finansowe na początku projektu to nic innego, jak bilans otwarcia.

Cechą charakterystyczną w finansowaniu na zasadach „project finance” jest powstanie tzw. spółki celowej, zadaniowej lub obiektowej (Special Purpose Vehicle – SPV). Jest ona podmiotem realizującym projekt i zawierającym z kontrahentami (stronami projekt- różnorodne umowy, związane z projektem. Spółka celowa uzyskuje też wszelkie możliwe pozwolenia związane z realizowanym projektem. W projektach deweloperskich spółka celowa ma ograniczone zatrudnienie i zakres działalności, jedynie do administrowania posiadaną nieruchomością.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Badane przedsiębiorstwa

W bardzo niewielkim stopniu badane podmioty wykorzystują w wynagradzaniu dochody odroczone. Interesujące jest, iż tylko jeden stosuje partycypację finansową, a w szczególności akcje uwarunkowane w...

Zamknij