Cztery kategorie wyłączonych usług telekomunikacyjnych

W nocie opublikowanej 2 września 1998 r. w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Komisja wezwała podmioty zamawiające, działające w sektorze telekomunikacji, do poinformowania jej – zgodnie z art. 8 ust. 1 dyrektywy 93/38 – o jakichkolwiek usługach telekomunikacyjnych, które ich zdaniem są uważane za wyłączone z zakresu dyrektywy zgodnie z jej art. 8 ust. Wszystkie te zgłoszenia zostały dokładnie przez Komisję przeanalizowane zarówno pod względem istniejącego stanu prawnego, jak i stosowanej praktyki, w celu stwierdzenia, czy zachodzą przesłanki do wyłączenia, to znaczy czy również inne podmioty obok zamawiających mogą swobodnie zaoferować te same usługi na tym samym obszarze geograficznym i na zasadniczo tych samych warunkach.

Komisja w swoim Komunikacie wymienia cztery kategorie wyłączonych usług telekomunikacyjnych:

– usługi telefonii liniowej,

– usługi telefonii komórkowej,

– usługi połączeń satelitarnych,

– przekazywanie informacji/usługi o wysokiej wartości dodanej(karty telefoniczne, internet, połączenia zwrotne).

Wyłączenia wszystkich czterech kategorii usług telefonicznych dotyczą obszaru Belgii, Danii, Niemiec, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoch, Holandii, Austrii, Finlandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, ponadto wyłączenia usług telefonii komórkowej odnoszą się dodatkowo do obszarów Grecji i Portugalii, a usługi połączeń satelitarnych nie są objęte dyrektywą 93/38 również na terenie Portugalii. Czwarta kategoria wyłączonych usług obejmuje również dodatkowo obszar Luksemburga.

W projekcie nowej dyrektywy sektorowej w ogóle zrezygnowano z regulacji rynku telekomunikacji z uwagi na osiągnięty tam znaczny stopień konkurencyjności.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Obowiązek powiadomienia Komisji spoczywa na zamawiających

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż obowiązek powiadomienia Komisji spoczywa na zamawiających, a nie na państwu członkowskim - implementując postanowienia dyrektywy 93/38 nie może ono samodzielnie określić...

Zamknij