Czym jest ryzyko finansowe?

Jak zaznaczono wcześniej, przedsięwzięciom deweloperskim towarzyszy podobnie, jak i w przypadku innych przedsięwzięć inwestycyjnych, wiele rodzajów ryzyka, specyficznych dla tego typu działalności. Te rodzaje ryzyka występują zarówno w okresie budowy, jak i później w okresie eksploatacji. W. A. Werner wymienia następujące rodzaje ryzyka związane z działalnością deweloperską:

Ryzyko makroekonomiczne – ryzyko to jest związane z ogólnym stanem gospodarki, stopą inflacji, kursami walutowymi, stopą procentową, cłem, podatkami i ulgami podatkowymi, bezrobociem.

Ryzyko marketingowe – ryzyko to jest związane z brakiem zainteresowania klientów daną lokalizacją. Trudno wtedy wynająć i sprzedać lokale mieszkalne, użytkowe domy i inne obiekty powstające w ramach projektu inwestycyjnego. Lokalizacja może być nietrafiona z punktu widzenia zainteresowania klientów z wielu powodów. Należą do nich stan bezpieczeństwa, nietrafione w stosunku do potrzeb i możliwości finansowych klientów powierzchnie, standard i ceny najmu nieadekwatne do lokalizacji i realiów rynkowych.

Ryzyko finansowe – pojęcie to obejmuje kilka różnorodnych ryzyk. Możemy do nich zaliczyć: ryzyko utraty płynności, ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej.

Ryzyko realizacji budowy – ryzyko to wiąże się z możliwością wystąpienia technicznych zakłóceń oraz trudności formalnych w instytucjach uzgadniających

i opiniujących dokumentację, możliwością błędów projektowych, problemów geologicznych, protesty osób trzecich podważających pozwolenie na budowę. Te protesty mogą wynikać z zakwestionowania przez osoby trzecie np. lokatorów sąsiednich domów prawa dewelopera do terenu i kwestionowania określonych rozwiązań przestrzennych (odległość, nasłonecznienie, bezpieczeństwo pożarowe itd.). Opisywane zakłócenia z reguły powodują wydłużenie czasu realizacji projektu, wzrost kosztów budowy oraz kary umowne.85 W Polsce niezwykłą aktywność w zaskarżaniu procesów budowlanych przedstawiają grupy ekologów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Czynniki ryzyka gospodarczego

Z ryzykiem mamy do czynienia z kolei w sytuacji, kiedy możemy zidentyfikować prawdopodobieństwa wystąpienia podstawowych wielkości dla projektu. Prawdopodobieństwo to określa się według obiektywnych danych,...

Zamknij