Dopuszczalność do wprowadzania zmian do treści specyfikacji

Dyrektywy nie zawierają konkretnych postanowień zakazujących takich praktyk, chociaż ich dopuszczalność stoi pod znakiem zapytania w świetle ogólnej zasady równego traktowania wszystkich uczestników. Należy jednak wspomnieć o tym, że preambuła do dyrektywy 97/52 sugeruje, że dopuszczalne jest prowadzenie dyskusji pomiędzy zamawiającym a potencjalnymi oferentami odnośnie do aspektów technicznych przygotowywanej specyfikacji przed ogłoszeniem postępowania- jednak zapis ten najprawdopodobniej odnosi się w ogóle do możliwości negocjacji obok formy składania ofert w postępowaniu otwartym, niż do współpracy z wybranym konsultantem w zakresie tworzenia specyfikacji technicznej. Z drugiej jednak strony zasada równości może chronić i tego przedsiębiorcę, który mimo wcześniejszej współpracy z zamawiającym (może mieć miejsce i taka sytuacja, że na rynku będzie działał tylko jeden podmiot uprawniony do udzielenia takich konsultacji, który jednocześnie sam prowadzi określoną działalność gospodarczą lub jest członkiem większej grupy kapitałowej) będzie chciał brać udział w przetargu. Powstaje zatem pytanie, czy kryterium odrzucenia jego kandydatury (chodzi tutaj o sam udział w postępowaniu) może być jego wcześniejsza działalność. Niektórzy autorzy przyjmują, że każdy przypadek powinien być badany indywidualnie w celu stwierdzenia, czy podczas wcześniejszej współpracy nie doszło do takich działań, które mogłyby naruszyć zasadę równego traktowania wszystkich oferentów biorących udział w przetargu.

Jeżeli chodzi o dopuszczalność wprowadzania zmian do treści specyfikacji to same dyrektywny nie dostarczają żadnych jasnych reguł. Ponadto problem ten może również zależeć od etapu postępowania, na którym zamawiający zamierza podjąć takie działanie. W związku z tym, iż dyrektywy nie zawierają konkretnych rozwiązań, a w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości kwestia ta nie doczekała się do tej pory jednoznacznego rozstrzygnięcia – wydaje się, iż na tle obecnego stanu prawnego dopuszczalność zmian winna być rozważana w świetle celów dyrektyw i obowiązku prze-strzegania zasady równego traktowania wszystkich uczestników.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Do podstawowego ekwipunku osoby ubiegającej się o pracę należą

Następnie mówię o tym, co kandydat powinien zabrać ze sobą na spotkanie. Obowiązkowo dwie teczki z kompletem dokumentów aplikacyjnych, z czego jedną na własny użytek....

Zamknij