Dostawy publiczne

Przedmiotem zamówień na dostawy publiczne jest zgodnie z treścią art. 1 dyrektywy 93/36: kupno, kupno na raty, dzierżawa, najem lub leasing z opcją lub bez opcji zakupu określonych produktów. Dostawa może dodatkowo obejmować czynności związane z rozmieszczeniem i instalacją nabytych towarów, mimo że zasadniczo tego typu działalność objęta jest dyrektywą 93/37 lub 92/5

Pewien problem może powstać przy definiowaniu terminu „towar”, jeżeli mamy do czynienia z tworem działalności ludzkiej, niepolegającej na mechanicznym wytwarzaniu, takiej jak na przykład nakręcenie konkretnego filmu czy opracowanie zamówionego oprogramowania. W sprawie Re Data Processing Trybunał Spra-wiedliwości orzekł, że wstępne zamówienie na dostarczenie konkretnego oprogramowania nie było zamówieniem na dostawę towaru. Wydaje się, że pojęcie „towaru” powinno być interpretowane w sposób jednolity w całym prawie wspólnotowym, dlatego też rozumienie tego pojęcia w systemie zamówień publicznych będzie zbliżone do tego z art. 28 TWE. W sytuacji gdy dany wytwór ludzkiej działalności nie będzie objęty zakresem dyrektywy 93/36, do zamówienia, którego jest przedmiotem stosowało by się raczej reguły z dyrektywy 92/50 dotyczącej usług.

Przy określaniu pojęcia dostaw należy wspomnieć, że dyrektywa sektorowa 93/38, zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 1, nie obejmuje zamówień udzielanych w celu odsprzedaży lub wynajęcia osobie trzeciej, pod warunkiem że zamawiający nie posiada szczególnych lub wyłącznych praw do sprzedaży lub wynajęcia przedmiotu zamówienia oraz inne podmioty mogą swobodnie sprzedawać lub wynajmować go na tych samych warunkach, jak zamawiający.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Klauzula poufności.

Ogólny opis podmiotu realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne wraz z opisem kadry zarządzającej. Informacje ekonomiczne, finansowe i prawne dotyczące podmiotu realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne.Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz...

Zamknij