Drogi do „project finance”

Jak było zaznaczone w poprzednim podrozdziale, kluczowym elementem dla finansowania na zasadach „project finance” jest utworzenie spółki celowej o odpowiedniej formie prawnej. W przypadku spółki celowej realizującej projekty deweloperskie istotny jest wybór sposobu transferu danej nieruchomości do takiej spółki.

W praktyce gospodarczej w projektach deweloperskich najbardziej rozpowszechnione są następujące metody transferu nieruchomości do spółki celowej:

– wprowadzenie nieruchomości do spółki celowej jako aportu rzeczowego

– sprzedaż nieruchomości spółce celowej

podział spółki macierzystej i wyodrębnienie spółki celowej (tzw. podział przez wydzielenie).

Drogi do „project finance” w warunkach polskich nie są „usłane różami”. Stworzenie spółki celowej wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych i może wywołać określone konsekwencje podatkowe. Dlatego też „project finance” jako sposób finansowania ma wiele zalet, pomimo faktu, iż jest na wstępie zabiegiem dość kosztownym.

Zacznijmy od tworzenia spółki celowej poprzez wnoszenie do spółki celowej aportu rzeczowego. Aport, czyli wkład niepieniężny powinien mieć tzw. zdolność aportową. O posiadaniu lub nie zdolności aportowej decydują pewne kryteria, takie jak: zbywalność, możliwość w’ejściajako aktywa do bilansu tworzonej spółki. Aport nie może być zaliczony do zakresu usług świadczonych przy organizacji spółki. Jak wskazuje A. Szumański, pod pojęciem wniesienia wkładu niepieniężnego (aport- do spółki kapitałowej (spółki z o.o. lub spółki akcyjne- należy rozumieć przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu, a także umożliwienie wspólnikowi dostępu do tego przedmiotu6

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.