Elementy dokumentacji projektu inwestycyjnego

Jeżeli uważnie czytaliście Państwo poprzedni rozdział pracy, z łatwością zwrócicie uwagę na znaczenie przygotowania odpowiedniej dokumentacji procesu inwestycyjnego. Ta dokumentacja to podsumowanie przeprowadzonych analiz

o różnorodnym charakterze. Jest to konieczne w każdej fazie projektu inwestycyjnego. Dzięki dokumentacji zostaje rozpoznane i skwantyfikowane ryzyko związane z projektem oraz dobrane odpowiednie sposoby zarządzania ryzykiem projektu. Częścią dokumentacji są niezbędne zgody i pozwolenia towarzyszące projektowi inwestycyjnemu oraz umowy wiążące strony projektu. Spośród nich na czoło wysuwa się transfer ryzyka poprzez odpowiednie zapisy w umowach i deklaracjach towarzyszących projektowi inwestycyjnemu. Zależnie od fazy realizacji projektu inwestycyjnego, dokumentacja ta ma różny stopień szczegółowości.

Przygotowanie przez podmiot realizujący projekt stosownej dokumentacji ułatwia przekonanie do projektu wszystkich potencjalnych uczestników (storn projekt- wyróżnionych w poprzednim rozdziale i podjęcie przez zarządy tych firm stosownych, wiążących deęyzji o przystąpieniu do projektu. Z reguły kwestię przedłożenia stosownej dokumentacji utożsamia się z prowadzeniem negocjacji z bankiem oraz potencjalnymi inwestorami kapitałowymi na etapie tworzenia spółki celowej (np. towarzystwami venture capital inwestującymi w nieruchomości). Ale to bardzo uproszczone podejście. W praktyce z dokumentacją, a przynajmniej z jej najważniejszymi elementami, powinni się też zapoznać wykonawcy prac budowlanych, dostawcy i odbiorcy w celu dokonania oceny zasadności uczestnictwa w pro-jekcie inwestycyjnym. Jak będzie to wielokrotnie podkreślane dalej dokumentacja związana z projektem powinna być poddana przez nich krytycznej analizie.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Ekologiczny proces wytwarzania towarów

Taka specyfikacja będzie zgodna z prawem wspólnotowym, jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki przewidziane przykładowo w art. 30 TWE.O ile jednak w specyfikacji technicznej można ująć...

Zamknij