Fakt istnienia konkurencji

Jednak obok tej działalności, mającej na celu zaspokojenie pewnych potrzeb o charakterze niekomercyjnym, przedsiębiorstwo to mogło prowadzić normalną działalność wydawniczą obejmującą druk książek i innych materiałów.

W związku z tym, że w ramach jednego przedsiębiorstwa nie ma znaczenia stosunek, w jak szerokim zakresiespełnia ono zadania o charakterze publicznym w relacji do normalnej komercyjnej działalności, nie jest również istotne, czy działalność gospodarcza jest prowadzona przez inną osobę prawną tworzącą razem z zamawiającym (lub jeszcze z innymi podmiotami) jedną grupę kapitałową. Oczywiście fakt, że jednym z uczestników takiego ugrupowania jest zamawiający nie oznacza, że koncern jako całość może być uznany za instytucję prawa publicznego.

Trybunał Sprawiedliwości odpowiadając na zadane mu pytanie w sprawie Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden v. BFI Holding BV orzekł, że nie ma znaczenia, czy potrzeby, dla których zaspokajania dana osoba prawa publicznego została utworzona, mogą być realizowane również przez podmioty o charakterze prywatnym.122 Fakt istnienia konkurencji nie jest wystarczającym, by wyłączyć możliwość, że zamawiający podczas udzielania zamówienia będzie się kierował pobudkami innymi niż o charakterze eko-nomicznym. Zamawiający może uznać za właściwe nawet ponoszenie pewnych strat w celu prawidłowej realizacji określonej polityki narzuconej mu przez organ nadrzędny, od którego jest uzależniony bądź finansowo, bądź organizacyjnie. Ponadto Trybunał zauważył, że trudno jest wyobrazić sobie taki rodzaj działalności (nawet mającej na celu zaspokajanie potrzeb w interesie publicznym), która nie mogłaby być prowadzona przez podmioty prywatne w żadnych warunkach.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Problemy z ustaleniem zakresu pojęcia „instytucji (osoby) prawa publicznego”

Jednocześnie Trybunał wyraził opinię, że zamawiający nie może zobowiązać takiego podmiotu do udzielania zamówień zgodnie z przepisami dyrektyw.Problemy z ustaleniem zakresu pojęcia „instytucji (osoby) prawa...

Zamknij