Finansowanie na zasadach „project finance”

Z finansowaniem na zasadach „project finance” związane jest pojęcie struktury prawno-finansowej służącej do sfinansowania projektu. Dlatego też, „project finance” bywa nazyw’ane finansowaniem strukturalnym. Co składa się na tę strukturę? Po pierwsze – właśnie omawiana spółka celowa o odpowiednio dobranej formie prawnej i odpowiedniej efektywności podatkowej. Po drugie – odpowiednio dobrani partnerzy do realizacji przedsięwzięcia (udziałowcy lub akcjonariusze spółki celowej, dostawcy, odbiorcy, banki finansujące, konsultanci, ubezpieczyciele). Partnerzy ci to strony projektu inwestycyjnego. Po trzecie – odpowiednio sformułowane umowy pomiędzy tymi partnerami i ich deklaracje. Umowy powinny zapewniać współdziałanie stron zmierzające do doprowadzenia projektu do końca, dawać pewność przychodów, zapewniać środki finansowe na wypadek zdarzeń nieprzewidzianych w projekcie, a utrudniających działalność operacyjną. Zawarte umowy, aktywa projektu oraz generowana przez projekt gotówka są jednocześnie odseparowane poprzez instytucję spółki celowej od pozostałej działalności partnerów – stron zaangażowanych w realizację projektu. W ramach struktury prawno-finansowej projektu odbywa się alokacja ryzyka i możliwych korzyści z projektu.Alokacja odbywa się głównie przez system doboru oraz przez zawarte umowy i złożone deklaracje. Jest efektem starannego przygotowania wszechstronnej dokumentacji projektu, szczególnie studium wykonalności projektu inwestycyjnego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kwestie uboczne związane z pomocą państwową

Wszelkie więc kwestie uboczne związane z pomocą państwową mogłyby być ewentualnie uznane za sprzeczne z art. 28 TWE, jednak „legalność" samej pomocy mogłaby być rozpatrywana...

Zamknij