W jaki sposób można otrzymać rentę hipoteczną ? – hipoteka

Co raz częściej w środkach masowego przekazu można znaleźć programy lub też artykuły o tak zwanej rencie hipotecznej. To samo tyczy się również reklam w dziale ogłoszeń w czasopismach przeznaczonych dla osób w podeszłym wieku. Spróbujemy w tym tekście wyjaśnić czym jest renta hipoteczna i kto może się o nią starać. A więc renta hipoteczna to specjalne świadczenie wypłacane przez podmioty prywatne , które możemy otrzymywać raz w miesiącu , aż do naszej śmierci chyba , że warunki umowy o rentę hipoteczną stanowią inaczej. Najważniejszym warunkiem który musimy koniecznie spełnić jeśli chcemy się ubiegać o tak zwaną rentę hipoteczną jest konieczność posiadania własnej nieruchomości. W niektórych przypadkach może być to również nieruchomość (mieszkanie) o statusie spółdzielczym – lecz tylko niektóre fundusze hipoteczne akceptują tę formę własności. Najkorzystniejszą dla nas sytuacją będzie , jeśli nasza nieruchomość znajduje się w atrakcyjnej lokalizacji czyli dużym mieście , lub też ewentualnie mniejszym posiadającym charakter lub status miasta typowo studenckiego. Taka kolej rzeczy prowadzi do sytuacji , że bardzo często podaż mieszkań w tego typu lokalizacjach zdecydowanie nie nadąża za podażą – tak więc ceny wynajmu nieruchomości w takich lokalizacjach są zdecydowanie wyższe niż w przypadku innych miast lub też miejscowości. A więc jeśli spełniamy warunek posiadania mieszkania , to zostało nam już tylko spełnienie kryterium wiekowego. Nie ma jednoznacznie określonego wieku w jakim możemy przejść na rentę hipoteczną , gdyż każdy fundusz hipoteczny ma w tym zakresie swoje własne limity wiekowe , jednak można ogólnie powiedzieć , iż im później przejdziemy na rentę hipoteczną tym jej wysokość będzie zdecydowanie wyższa. Cała idea renty hipotecznej polega na tym , iż fundusz hipoteczny w ramach spisanej umowy będzie nam wypłacał dożywotnio świadczenie pieniężne , w zamian za przeniesienie własności swojego mieszkania na fundusz , z prawem dożywotniego zamieszkania w lokalu. Jeśli potrzebujemy większej gotówki w całości istnieje również możliwość wypłacenia nam przez fundusz jednorazowo całej kwoty która będzie stanowiła pewien procent wartości naszego mieszkania ustalonego przez rzeczoznawcę. Warto również pamiętać , że takie świadczenie ma tak na prawdę charakter odwróconego kredytu tak więc rozważając możliwość poboru renty hipotecznej musimy być przygotowani , że zależnie od wieku , oraz płci (kobiety i mężczyźni mają zdecydowanie inną średnią oczekiwaną długości lat życia od siebie – na korzyść kobiet) nasza renta hipoteczna będzie różnej wysokości.

hipoteka

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Biuro księgowe Gliwice – najlepsza decyzja

Biuro księgowe w Gliwicach to świetna decyzja. Znam osoby, które są zdania, że biuro księgowe nie ma znaczenia. Absolutnie nie zgadzam się z takim postawieniem...

Zamknij