Inne podmioty uczestniczące w finansowaniu projektów

Podejście różnych stron realizacji projektu inwestycyjnego do dokumentacji jest różne. Podmiot realizujący projekt – spółka celowa – występuje jako twórca lub współtwórca dokumentacji, lub też podmiot zlecający jej przygotowanie zewnętrznym firmom konsultingowym. Inne podmioty uczestniczące w finansowaniu projektów, np. instytucje finansowe, są w większym stopniu recenzentami otrzymanych opracowań.

Przejdźmy teraz do szczegółów. W finansowaniu projektów inwestycyjnych na zasadach „project finance” możemy mieć do czynienia ze zróżnicowaną dokumentacją,

zależnie od fazy projektu i momentu przystępowania inwestora do inwestycji. Jeśli projekt jest już w trakcie realizacji lub jest ukończony, podstawowym dokumentem, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o udziale w przedsięwzięciu refinansowania już gotowego projektu, jest „due-diligence” projektu lub wybudowanej nieruchomości. Ma ono potwierdzić deklarowaną wartość nieruchomości. Jest to zarazem dowód, jak dotąd organizatorzy projektu radzili sobie ze związanym z nim ryzykiem. Due-diligence nieruchomości to zbadanie jej stanu prawnego, zbadanie stopnia jej komercjalizacji, czyli zdolności do generowania przychodu oraz wycena.

Zbadanie stanu prawnego nieruchomości obejmuje zbadanie natępujących kwesti:

– pełne prawo własności lub współwłasności,

– użytkowanie wieczyste,

– prawo pierwokupu,

– prawo wywłaszczenia,

– prawo eksmisji .

Podczas analizy „due-diligence” nieruchomości można posłużyć się następującymi źródłami informacji: księgi wieczyste, ewidencja gruntów i budynków, geodezyjna sieć ewidencji uzbrojenia terenu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, tabele i mapy taksacyjne.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Przesłanka „pilnego charakteru sprawy”

Ponadto zamawiający działający pod rządami dyrektywy sektorowej mogą nie publikować ogłoszenia, jeżeli tylko zamawiający zawarł umowę ramową zgodnie z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 93/3Jak z powyższej...

Zamknij