Inwestycje budowlane

Zarówno w jednej, jak i w drugiej formule inwestycje te podejmowane są ze względu na różne motywy:

– dla stopy zysku,

– w przypadku inwestycji rzeczowych w celu odtworzenia posiadanej substancji majątkowej,

– inwestycje podejmowane w ramach programu naprawczego1′.

Inwestycje, niezależnie od ich rodzaju, można sprowadzić do pewnego wspólnego

mianownika. Każdą inwestycję można niezależnie od jej charakteru rozpatrywać z punktu widzenia stopy zwrotu dla inwestora, ryzyka inwestycyjnego i czasu, w jakim realizowane są korzyści dla inwestora.

W każdej inwestycji mamy do czynienia z wydatkowaniem środków finansowych na początku procesu i z korzyściami osiąganymi z pewnym opóźnieniem w stosunku do momentu rozpoczęcia inwestycji. Każda inwestycja może być też podzielona na określone fazy realizacyjne. Każda faza inwestycji wymaga też odpowiedniego przygotowania dokumentacyjnego. Dotyczy to zarówno dokumentów niezbędnych do oceny ryzyk inwestycji przez podmioty zaangażowane w proces inwestycyjny, jak i umów oraz wszelkich zgód i pozwoleń towarzyszących przedsięwzięciu.

Inwestycje budowlane, zwane dalej inwestycjami lub projektami deweloperskimi, nakładają na inwestora dodatkowe obowiązki oprócz przygotowania stosownej dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji, i pozwoleń. Inwestor ma obowiązek zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub objęcia kierownictwa nad określonymi robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane z odpowiedniej specjalności technicznej w odpowiednim zakresie (art. 42 ust. 1 prawa budowlanego). Do prowadzenia robót o specjalistycznym charakterze powinien zostać powołany kierownik z uprawnieniami w danej specjalności (art. 42 ust. 4 prawa budowlanego). Oprócz cytowanego już artykułu 42 prawa i obowiązki inwestora w procesie budowlanym określone są w artykule 18 prawa budowlanego

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Różne rodzaje inwestycji

Decyzje inwestycyjne, stymulujące rozwój przedsiębiorstwa, są ściśle związane z odłożeniem w czasie środków na bieżącą konsumpcję przez akcjonariuszy lub udziałowców, kierownictwo i załogę, środki te...

Zamknij