Inwestycje w nieruchomości

Obiektami komercyjnymi są nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe, hotele, centra logistyczne, obiekty kultury, takie jak kina i obiekty kultury fizycznej – parki wodne, kręgielnie.

Inwestycje w nieruchomości można także podzielić ze względu na możliwość przewidywania przyszłych wpływów. Inwestycje w obiekty biurowe, handlowe, magazynowe są przykładami projektów, w których można przewidzieć przyszły strumień przychodów. Dzieje się tak ze względu na umowy najmu lub sprzedaży, na podstawie których realizowana jest część projektów. Takie umowy redukują w dużym stopniu ryzyko związane z projektem. Do pewnego stopnia strumień przychodów można też przewidzieć w projektach związanych z budownictwem mieszkaniowym. Chodzi tu o zrealizowaną przedsprzedaż mieszkań. Wśród projektów inwestycyjnych w nieruchomościach można też wyróżnić projekty, w których przewidzenie przyszłych przychodów jest utrudnione. Nie ma bowiem umów przedwstępnych gwarantujących określony strumień przychodów. Takimi projektami o niepewnym strumieniu przychodów są projekty budowy i eksploatacji obiektów hotelowych i obiektów kultury (kin- i kultury fizycznej (parki wodne, kręgielnie). Z uwagi na trudności w określeniu przyszłych przychodów wskazana grupa projektów charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem.

Spotyka się też projekty mieszane, łączące w sobie obie cechy projektów in-westycyjnych w obszarze nieruchomości. Budowie centrum handlowego może w ramach danego kompleksu towarzyszyć budowa multikina i/lub kręgielni.

Należy zaznaczyć, że inwestowanie w udziały i akcje spółki celowej realizującej projekty w obszarze nieruchomości powinno być analizowane z punktu widzenia tych samych kryteriów, co tradycyjne inwestycje rzeczowe w nieruchomości. To samo dotyczy zakupu wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.

Inwestycje w nieruchomości mogą być do pewnego stopnia utożsamiane z projektami deweloperskimi. Zajmijmy się przez chwilę tym zagadnieniem.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kwalifikowanie nieruchomości

Dla banków hipotecznych - nowej w warunkach polskich kategorii instytucji finansowych, nastawionych na finansowanie długoterminowe - istotna jest tzw. bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości. W takiej wycenie...

Zamknij