Irlandia i art. 28 TWE

W trakcie postępowania Irlandia podniosła zarzut, iż art. 28 TWE nie ma zastosowania w przypadku udzielenia zamówienia na roboty budowlane, ponieważ kontrakt taki dotyczy usług i jedynie przepisy traktatowe o swobodnym przepływie usług miałyby tutaj ewentualnie zastosowanie. Na poparcie swojej tezy dotyczącej zastosowania przepisów o swobodzie świadczenia usług, które wyłączają użycie unormowań z art. 28 TWE, Irlandia podała przykłady spraw, w których Trybunał odmówił zastosowania art. 28 TWE z uwagi na to, iż zastosowane przez państwa środki objęte były innymi przepisami, takimi jak na przykład art. 90 TWE dotyczący dyskryminacji podatkowej. Zarzuty powyższe zostały jednak przez Trybunał odrzucone jako nieadekwatne do zaistniałej sytuacji. Za-mówienia na roboty budowlane objęte są – jak przyznał Trybunał Sprawiedliwości – • głównie przepisami traktatowymi o usługach, jednak postanowienia dotyczące obrotu towarami mają tutaj również zastosowanie ze względu na fakt, iż przedsiębiorca w zasadzie samodzielnie dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania robót, nie wspominając już o pracownikach. W takim zakresie, w jakim zamówienie dotyczy dostawy produktów stosowanie art. 28 TWE nie może być w żadnej mierze wyłączone. Wydaje się, że wyłączenie przepisu art. 28 TWE mogłoby mieć wtedy miejsce, gdyby w grę wchodził inny przepis traktatowy bezpośrednio, ale w sposób bardziej szczegółowy regulujący zagadnienie swobodnego przepływu towarów (na przykład art. 90 TWE).

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Sprawa Dundalk

Dlatego też można byłoby zaproponować przyjęcie podobnej koncepcji w odniesieniu do art. 28 TWE. Z uwagi na brak precyzyjnych wypowiedzi Trybunału w tej mierze, kwestia...

Zamknij