Jednostka samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu terytorialnego zamierza wybudować nową szkolę, ale jest jednocześnie zadłużona vr instytucjach finansowych tak, iż przekroczone są wielkości graniczne określone w ustawie o finansach publicznych. Jaką strategię ma zastosować jednostka samorządu terytorialnego?

Rozwiązanie tego przykładu wymaga sięgnięcia po metodę „project finance”. Zgodnie z filozofią typową dla „project finance” konieczne jest utworzenie przez gminę spółki celowej. Spółka ta może być albo spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Do spółki jako aport zostaje wniesiony grunt, gdzie według planów ma powstać szkoła. Dalej spółka celowa zaciąga kredyt bankowy. Stanowi on zobowiązanie finansowe spółki celowej i jednocześnie nie obciąża on jednostki samorządu terytorialnego. Nie występuje zatem ryzyko przekroczenia norm wynikających z artykułu 113 i 114 ustawy o finansach publicznych. Po uzyskaniu kredytu, spółka specjalnego przeznaczenia realizuje inwestycje. Jednostka samorządu terytorialnego po wybudowaniu go przez spółkę specjalnego przeznaczenia wynajmuje go na wynegocjowany okres. Umowa najmu może być zawarta jeszcze w okresie budowy, co uwiarygodnia projekt w oczach instytucji finansowych. Umowa najmu może zawierać opcje odkupu po upływie określonego czasu obiektu szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego. Stawka za najem płacona spółce specjalnego przeznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego powinna pozwolić jej na obsługę kredytu (płatności rat kapitałowych, odsetek i prowizji). Po spłaceniu ostatniej raty kredytu spółka specjalnego przeznaczenia może ulec rozwiązaniu, a jej majątek po przeprowadzeniu procedury likwidacji spółki przewidzianej w kodeksie spółek handlowych może powrócić do udzia-

łowców/akcjonariuszy. Jednostka samorządu terytorialnego może zatem przejąć budynek po zakończeniu likwidacji spółki celowej. Podobne zasady mogą obowiązywać przy budowie siedzib dla władz gmin.

Powyższy przykład wzięty z życia jednostek samorządu terytorialnego ilustrował w jakim stopniu typowa dla „project finance” spółka celowa pozwala na pokonanie ograniczeń prawnych dla realizacji różnych projektów. Kolejny, zbliżony przykład wykorzystania project finance pochodzi z branży ubezpieczeniowej. Przyjrzyjmy się projektowi, który polega na budowie biurowca dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Etapy „project finance”

Fazy projektu inwestycyjnego realizowanego na zasadach „project finance" są zbliżone do wyróżnionych uprzednio faz projektu inwestycyjnego. Do działań tych należą:- identyfikacja potrzeb, ryzyka i niezbędne...

Zamknij