Kim jestem – wskaźnik typu osobowości Myers-Briggs14

Po opracowaniu osiągnięć zawodowych należy lepiej poznać osobowości uczestników szkolenia, by na tej podstawie ustalić ich upodobania, antypatie, sposób rozwiązywania problemów lub postępowania z ludźmi. Celem tego etapu zajęć jest nauczenie słuchaczy lepszej oceny samych siebie oraz innych osób. Dowiadują się, w jaki sposób najchętniej działają i jak najczęściej się zachowują, a jednocześnie uświadamiają sobie, że inni ludzie mogą kierować się zupełnie odmiennymi zasadami. Test MTBI jest przydatnym instrumentem w życiu zawodowym, gdyż pozwala łagodzić konflikty wynikające z niewłaściwej komunikacji. Na potrzeby kampanii poszukiwania pracy należy zaś wiedzieć, jakie zadania powinniśmy wykonywać, jakie warunki pracy nam odpowiadają i jak możemy się lepiej porozumieć z innymi ludźmi podczas licznych spotkań kontaktowych, które będą konieczne w najbliższym czasie, a także jak należy oceniać reakcje dyrektora ds. personalnych, jak prowadzić rozmowę z osobami o racjonalnym lub emocjonalnym typie osobowości, które aspekty biografii zawodowej zainteresują raczej pragmatyka niż człowieka twórczego.

Wszyscy uczestnicy otrzymują wyniki testu w zamkniętej kopercie i są proszeni o zapoznanie się z nimi. Później proszę o komentarze i zwracam uwagę, aby krytycznie podeszli do testu. Przedstawiam metodę MTBI i dyskutuję z uczestnikami o skutkach różnorodnych sposobów postrzegania świata i preferowanych zachowań. Wyjaśniam, jak bardzo indywidualne skłonności mogą przyczynić się do zaburzeń komunikacyjnych i w jakim stopniu poznanie ich oraz inteligentne postępowanie w relacjach z innymi ludźmi może zminimalizować konflikty. Test MTBI jednocześnie pomaga słuchaczom precyzyjniej określić odpowiadający im cel zawodowy. Jeśli mam jeszcze trochę czasu, ćwiczę krótkie rozmowy kwalifikacyjne z ludźmi reprezentującymi określone typy wyodrębnione według metody MTBI. Tłumaczę, jakie błędy popełniają zazwyczaj w rozmowie przedstawiciele danego typu, jak można nawiązać z nimi kontakt i w jaki sposób ich przekonać.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

giełda papierów wartościowych notowania
Designed WP.
Strategia 1 – budowanie sieci kontaktów

Podczas szkolenia trzeba stale wyjaśniać uczestnikom, że uruchamianie prywatnej sieci kontaktów nie oznacza pytania zarządzających daną firmą o wolne miejsca pracy . Chodzi o to,...

Zamknij