Kondycja banku

Preferowane powinny być tutaj banki mające odpowiednie doświadczenie w finansowaniu projektów deweloperskich, mające zdrowy portfel kredytowy (niski udział trudnych kredytów w kredytach ogółem), wysoki udział kredytów w stosunku do depozytów oraz odpowiednią bazę depozytową. Korzystne z punktu widzenia udzielania kredytów długoterminowych jest też możliwość finansowania działalności banku emisją długoterminowych papierów wartościowych. Wtedy bank jest bardziej elastyczny, jeśli chodzi

o udzielanie długoterminowych kredytów. Warto zdobyć informację, czy bank ma specjalne kryteria oceny projektów inwestycyjnych czy też nie i czy stosuje konwencjonalne kryteria oceny stosowane do funkcjonujących od dawna przedsiębiorstw. To nie jedyna sprawa, którą trzeba rozpoznać przed udaniem się do banku. Istotna jest kondycja banku, co zabezpiecza dewelopera przed tzw. ryzykiem strony trzeciej, czyli nagłym brakiem funduszy banku na wypłatę kolejnej transzy kredytu. Deweloper powinien także sprawdzić wskaźnik wypłacalności banku oraz jego poziom funduszy własnych. Trzeba bowiem pamiętać o art. 71 Prawa bankowego, mówiącym o limicie koncentracji kredytów. Im większy jest poziom funduszy własnych, tym większego kredytu może samodzielnie udzielić dany bank. Nie ma wtedy potrzeby organizacji konsorcjum kredytowego. Warto zorientować się też w procesie podejmowania decyzji w danym banku – o jakim kredycie może zadecydować dyrektor oddziału, regionu, centrali banku? Jaki jest maksymalny okres kredytowania? Jaka jest cena kredytu (marże i wszystkie prowizje)? Jak często odbywają się posiedzenia komitetu kredytowego? Czy aplikacje kredytowe są akceptowane drogą obiegową czy tez na specjalnych sesjach? Ile czasu może trwać wobec standardów w danym banku rozpatrzenie danej aplikacji?

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Skompletowanie dokumentacji kredytowej i wypełnienie wniosku kredytowego

Alternatywą są operacje zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, tzw. hedging, która może polegać na operacjach typu forward lub typu swap.Z grona wymienionych wyżej punktów oceny projektu,...

Zamknij