Koszty obsługi prawnej

Ewentualna wycena nieruchomości będącej przedmiotem aportu. Kolejna konsekwencja podatkowa związana z tworzeniem spółek celowych to utrzymanie ulg inwestycyjnych, które dotąd realizowane były przez firmę macierzystą, obecnie tworzącą spółkę celową. Aby potraktować nieruchomość jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy zapenić jej możliwość samodzielnej realizacji zadań gospodarczych, na przykład poprzez najem. Warto pamiętać, że otrzymanie akcji lub udziałów za wniesienie aportu w postacji przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie powoduje powstania przychodu podatkowego dla wnoszącego w rozumieniu podatku dochodowego. W przypadku wniesienia aportu w postacji nieruchomości, jeżeli budynek został nabyty wyłącznie w celu wniesienia go aportem do innej spółki i nie był wykorzystywany w działalności opodatkowanej VAT, nie przysługuje wnoszącemu odliczenie VAT naliczonego, związanego z nabyciem nieruchomości stanowiących aport.

Jedną z przyczyn utraty ulg inwestycyjnych jest przeniesienie w jakiejkolwiek formie własnościowej składników majątkowych, z którymi były w przeszłości związane odliczenia z tytułu tych ulg. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych utrzymanie ulg inwestycyjnych wymaga wielu warunków. Mówi o tym art. 26 a ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Bez konsekwencji w' postaci utraty prawa do ulg inwestycyjnych podatnik może wnieść jako aport tylko te składniki przedsiębiorstwa, które nie są objęte ulgami inwestycyjnymi. Sposobem minimalizowania tych negatywnych konsekwencji podatkowych jest wykorzystanie orzeczenia Sądu Najwyższego z 1991 roku. W uchwale z 10199Ir. Sąd Najwyższy uznał, że przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), którym wspólnik pokrywa swój udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, może być także ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Analiza kosztów budowy przeprowadzana jest na podstawie:

- zestawienia kosztów inwestycji przedłożonego przez inwestora,- kosztorysu lub specyfikacji materiałów cen i robót będącym załącznikiem do wniosku,- umów z wykonawcami, które są załącznikiem do...

Zamknij