Koszty związane z projektem można podzielić na kilka kategorii

Niezależnie od charakteru projektu deweloperskiego prognoza powinna być ostrożna. Przy ocenie projektu można przy tym stosować różne scenariusze rozwoju wydarzeń: prognoza optymistyczna, średnia i pesymistyczna. W programie sprzedaży można uwzględnić przychody z inwestowania osiąganych nadwyżek środków pieniężnych.

Koszty związane z projektem można podzielić na kilka kategorii. Najważniejszą pozycję stanowią koszty eksploatacyjne. Bardzo często koszty te wchodzą w skład tzw. opłaty eksploatacyjnej, która na mocy zawartej umowy najmu pokrywana jest przez najemcę. Inna kategoria kosztów dotyczy kosztów połączeń telefonicznych i energii elektrycznej.

– koszty zarządzania,

– opłaty za media nie rozliczane na podstawy wskazań z licznika dla poszczególnych najemców,

– podatek od nieruchomości,

– koszty ochrony budynku,

– koszty sprzątania powierzchni wspólnych,

– koszty konserwacji obiektu,

– koszty remontów i konserwacji,

– koszty telewizji kablowej.119

– koszty płacone wspólnie przez najemców według procentowego udziału w całkowitej powierzchni użytkowej (np. ochrona, podatki od nieruchomości, utrzymanie otoczenia, prace porządkowe),

– opłaty o charakterze bezpośrednim ustalane w zależności od indywidualnego zapotrzebowania na media (elektryczność, woda itp.),

– opłaty za indywidualne usługi świadczone dla najemców.

Najemcy uczestniczą również w opłatach za utrzymanie elementów infrastruktury technicznej danej nieruchomości (kotłownie, przepompownie wody, stacje transformatorowe, pomieszczenia ochrony i zarządcy). Koszty eksploatacyjne prognozowane są na podstawie odpowiednych stawek z 1 m Przy takim ujęciu pomocna jest znajomość realiów innych obiektów.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Gadżety reklamowe Wrocław : moloh.pl/druk-katalogow-wroclaw/
Designed WP.
Źródła danych do prognozy sprzedaży

W prognozach sprzedaży powierzchni biurowej, handlowej i magazynowej, istotne znaczenie ma rozróżnienie pomiędzy czynszem wynikającym z umów a czynszem rynkowym. Wszystko zależy od umów najmu...

Zamknij