Kryteria premiowania

Jednym z najważniejszych elementów systemu premiowania jest ustalenie odpo-wiednich kryteriów premiowania. Zdaniem A. Melicha: kryteria premiowania muszą mieć istotny wpływ na ekonomikę przedsiębiorstwa

nie należy premiować za czynniki mające marginalny czy znikomy na nią wpływ, o kryteria powinny być mierzalne, a wskaźniki wymierne, kryteriów premiowania nie może być za dużo, aby się nie nakładały ani nie wy-kluczały, a także by nie komplikować jasności systemu powinny to być tylko te kryteria, na które pracownik ma na danym stanowisku bezpośredni wpływ,

jeśli stosuje się kilkukryteriowe premiowanie, należy zapewnić równą atrakcyjność poszczególnych kryteriów, aby pracownik był w sposób jednakowy zainteresowany spełnieniem każdego z nich i nie dokonywał swoistego wyboru, co mu się bardziej opłaca .

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Większość podmiotów

Większość podmiotów (ponad 56%) określiła płace jako wyższe od tych, które oferują przedsiębiorstwa konkurencyjne na lokalnym rynku pracy. Pozostałe uznały, iż ich średni poziom wynagrodzeń...

Zamknij