Kryteria wyboru ofert

– ofertę najbardziej korzystną ekonomicznie – zamawiający bierze pod uwagę rozmaite kryteria związane z danym zamówieniem, takie jak: data dostarczenia towarów lub wykonania obiektu budowlanego czy usługi, koszty bieżące, opłacalność, jakość, estetyka i funkcjonalność, rozwiązania techniczne, serwis, dostarczanie części zamiennych, pewność dostaw i cena), lub

– ofertę z najniższą ceną.

Wybór kryterium często zależeć będzie od przedmiotu zamówienia i jego stopnia złożoności. W przypadku prostych dostaw najkorzystniejsze będzie kryterium najniższej ceny, które zagwarantuje szybkie postępowanie i przejrzystość podjętej decyzji. W przypadku gdy jednak zamówienie będzie obejmować bardziej złożone przedsięwzięcie, takie jak wykonanie obiektu budowlanego, większe znaczenie – obok ceny- będą miały również i inne kryteria umożliwiające wszechstronną ocenę oferty. Jak orzekł Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-274/83 niedopuszczalna jest procedura, zgodnie z którą za ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie uznaje się ofertę z ceną najbardziej zbliżoną do średniej ceny wszystkich ofert złożonych w przetargu. Przy wyborze oferty ekonomicznie najkorzystniejszej nie zawsze bowiem najważniejszym kryterium musi być cena.

Kryteria wyboru powyżej wymienione i odnoszące się do oferty najbardziej korzystnej ekonomicznie mają charakter przykładowy i ich krąg nie jest zamknięty. Wszyscy potencjalni oferenci już od początku postępowania muszą być o ich treści poinformowani. Kryteria te powinny więc być umieszczone w dokumentacji zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający jest również obowiązany poinformować przedsiębiorców w miarę możności o kolejności przyznanego poszczególnym kryteriom znaczenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Studium wykonalności projektu deweloperskiego

Projekty deweloperskie mogą, jak akcentowaliśmy w innym miejscu tej publikacji, służyć jako bardzo dobre przykłady do ilustrowania różnych aspektów „feasibility study”. W ramach studium wykonalności...

Zamknij