Kwestie, na które warto zwrócić w umowach

W tych umowach należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

– w jakiej odległości od granicy działki znajdują się media i jakie są warunki ich dostarczenia prze*z dysponentów

– czy istnieje możliwość rozłożenia kosztów związanych z infrastrukturą zewnętrzną na sąsiednie inwestycje prowadzone równolegle bądź w niedługim czasie (weryfikacja na podstawie konkretnych umów określających zakres rzeczowy i finansowy)

– czy są zawarte umowy z dostawcami (właścicielam- mediów o refundację poniesionych kosztów lub partycypację w kosztach, na jakich warunkach rzeczowych i finansowych oraz w jakiej perspektywie czasowej. Dobrze jest również wiedzieć, czy wcześniej na lokalnym rynku dochodziło do realizacji podobnych umów z innymi inwestorami, ponieważ refundacja taka nie jest powszechną praktyką

– czy doprowadzenie instalacji zewnętrznych wiąże się z korzystaniem z cudzego gruntu (często wymagane są przy tym opłaty jednorazowe lub okresowe)

– czy nie istnieją poważne problemy techniczne, które mogłyby znacznie zwiększyć koszt doprowadzenia mediów (np. „przekładanie” mediów z uwagi na maksymalne wykorzystanie terenu pod zabudowę, prowadzenie instalacji okrężną drogą lub pod torami kolejowymi itp.).

W trakcie omawianej analizy istotne jest również sprawdzenie:

•jaki jest udział kosztów instalacji zewnętrznych w całkowitych nakładach inwestycyjnych, czy jest to zgodne z porównywalnymi projektami

– czy przewidywane źródła finansowania i ceny sprzedaży kredytowanego etapu zbilansują poniesione koszty

– jak brak refundacji ze strony gminy wpłynie na sytuację finansową projektu możliwość jej realizacji i możliwość spłaty kredytu.

Kolejnym niebezpieczeństwem tkwiącym w realizacji umów o dostawę mediów jest możliwość zmiany warunków ich dostawy w okresie pomiędzy wydaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu a wydaniem pozwolenia na budowę.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Eksperci USAiD

W praktyce jednak zarówno gminy, jak i zakłady energetyczne, gazowe i wodociągi uchylają się od nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Nie wszystkie koszty musi ponosić inwestor...

Zamknij