List motywacyjny

Analogicznie omawiamy przyniesione przez uczestników listy motywacyjne. Również w tym wypadku sens zajęć polega na tym, by słuchacze zrezygnowali z posiłkowania się gotowymi frazami i samodzielnie wymyślali zdania. Należy ich przestrzec zwłaszcza przed popularnym zwyczajem powtarzania w liście motywacyjnym informacji zawartych w życiorysie. Trzeba nauczyć ich, by brali pod uwagę przede wszystkim zainteresowania adresata i charakter stanowiska, o jakie się ubiegają, nie zaś własne oczekiwania wobec przedsiębiorstwa . List motywacyjny omawiam również w trzecim dniu szkolenia w kontekście analizy ogłoszeń o pracy.

List dołączany do oferty podjęcia pracy. Po zapoznaniu się z zasadami budowy i funkcją listu dołączanego do oferty podjęcia pracy uczestnicy szkolenia – pojedynczo lub w grupach – przystępują do sporządzenia konspektu takiego pisma. Decyzję o formie pracy (samodzielnej bądź grupowej) można uzależnić od ilości czasu, jaki posiadamy, i życzeń osób zgromadzonych na zajęciach. Wiedząc, z jakimi typami MBTI mam do czynienia, orientuję się jeszcze przed rozpoczęciem szkolenia, która z form pracy bardziej im odpowiada. Przygotowane listy wyświetla się następnie na planszy za pomocą rzutnika i wspólnie omawia. W malej grupie – w idealnym przypadku – wszyscy uczestnicy dysponują na zakończenie zajęć wstępną wersją własnego listu. W większych grupach każdy z nich otrzymuje przykładowy tekst.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Przygotowania organizacyjne do rozmowy kwalifikacyjnej

Podczas szkolenia poświęconego rozmowie kwalifikacyjnej omawiam także przygotowania organizacyjne. Jeżeli przedsiębiorstwo, w którym ma się odbyć spotkanie, znajduje się w tej samej miejscowości, w której...

Zamknij