Lista elementów ryzyka

Lista elementów takiego ryzyka wymieniona jest poniżej:

– przedsięwzięcie nie uzyskało stosownych pozwoleń, a budowa się jeszcze nie rozpoczęła

– zapisy umów wiodących dla projektu są rażąco niekorzystne dla spółki celowej- -kredytobiorcy

– projekt nie zachowuje płynności w wyniku niedostatecznej przedsprzedaży lokali lub braku umów najmu

– tocząca się debata polityczna lub społeczna może zagrozić powodzeniu projektu, np. kwestionowanie przez lobby ekologiczne lokalizacji osiedla w przypadku projektu w obszarze budownictwa mieszkaniowego

– kapitał spółki celowej powołanej do realizacji przedsięwzięcia nie został w pełni opłacony

– sytuacja własnościowa gruntu, na którym ma powstać przedsięwzięcie, nie jest w pełni wyjaśniona

– przedsięwzięcie jest realizowane przez podmiot, którego udziałowcy i/lub członkowie zarządu są zaliczani do niesolidnych dłużników

– raport biegłych rewidentów dotyczący sprawozdań sponsorów wskazuje na istotne uchybienia

– proponowany przedmiot zastawu jest już obciążony na rzecz osób trzecich, mechanizm przepływów pieniężnych dopuszcza pierwszeństwo roszczeń podmiotu powiązanego bezpośrednio lub pośrednio z odbiorcą finansowania przed roszczeniami banku (z wyjątkiem podmiotów' mających pierwszeństwo ustawowe, takich jak Skarb Państwa)

– występują problemy z ochroną środowiska

– niejasne powiązania personalne i inne spółki celowej ze sponsorami

– opóźnienia w realizacji harmonogramu powodują konieczność zmiany umów związanych z realizacją pod rygorem utraty efektywności wskutek np. wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy albo konieczności zapłaty odszkodowań lub kar umownych

– budynki lub teren są pod ochroną konserwatora i istnieje duże prawdopodobieństwo napotkania wykopalisk archeologicznych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Wybór banku hipotecznego

Wybór banku hipotecznego może gwarantować profesjonalizm w odniesieniu do projektów deweloperskich. Wszak projekty deweloperskie to obszar specjalizacji banku. Wybór banku uniwersalnego to możliwość skorzystania z...

Zamknij