Mierniki funkcjonowania organizacji

Badane przedsiębiorstwa stosują całą gamę mierników finansowych, dokonując oceny efektów działania firmy jako całości. W niewielkim jednak stopniu (najeżę-

ściej w odniesieniu do kadry kierowniczej najwyższego szczebla) mierniki funkcjo-nowania organizacji powiązane są z wynagrodzeniami, pomimo że większość re-spondentów wymienia sytuację finansową firmy jako istotny czynnik kształtowania wynagrodzeń.

Niewiele firm wykorzystuje szeroko stosowaną w krajach wysoko rozwiniętych koncepcję taryfikatora o niewielkiej liczbie kategorii zaszeregowania i szerokich przedziałach płacowych (broadbanding), który stwarza warunki do znacznie większej elastyczności wynagrodzeń. Wydaje się, iż wobec deklarowania przez większość organizacji wykorzystywania koncepcji płacy za wyniki, zastosowanie bro- adbandingu pozwoliłoby silniej uzależniać wynagrodzenia od osiąganych efektów, a także sprzyjałoby lepszemu wykorzystaniu modelu płac wg kompetencji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

www.kasyfiskalne2018.pl/nowe-kasy-fiskalne/ile-beda-kosztowac-nowe-kasy-fiskalne/
Designed WP.
Pozapłacowe formy motywowania

Również pozapłacowe formy motywowania w publicznej służbie zdrowia są znacznie skromniejsze niż stosowane w sektorze przedsiębiorstw.Oceniając wykorzystanie różnych narzędzi motywowania, trzeba przyznać, że zarówno dyrekcje...

Zamknij