Na co ma wpływ projekt inwestycyjny?

– Wolumen sprzedaży wyrobów i usług

– strukturę asortymentową wyrobów i usług

– poziom kosztów i ich strukturę

– wysokość nakładów inwestycyjnych (przepraszam za tę oczywistą refleksję).

Podjęcie się realizacji projektu inwestycyjnego będzie również widoczne w analizie wskaźnikowej sprawozdań finansowych. Realizacja projektu inwestycyjnego może wpłynąć długookresowo i krótkookresowe na wskaźniki rentowności, płynności, sprawności działania oraz struktury finansowej, a także na wskaźniki finansowe wynikające z przepływów środków pieniężnych. Radykalne zmiany wielkości wskaźników finansowych (ich obniżenie w okresie realizacji projektu

1 w momencie kumulacji spłat zobowiązań związanych z korzystaniem z zewnętrznych środków finansowyc- powodują konieczność dalszych, pogłębionych analiz.

Można zatem zaryzykować twierdzenie o wpływie zakresu zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (podmiot- na zakres ooceny projektu inwestycyjnego. W im większym stopniu realizacja projektu zmienia dany podmiot, w tym większym stopniu ocena zaczyna dotyczyć istoty projektu jako transakcji, co w tłumaczeniu na zwykły język praktyki oznacza zbadanie szczegółów technicznej, prawnej i finan-

sowej dokumentacji projektu, i niepoleganie jedynie na dotychczasowym dorobku podmiotu realizującego projekt a zaangażowanemu także w inne obszary działalności. Taki właśnie kompleksowy sposób oceny projektu jest analizą jego struktury prawno-finansowej. Ale o tym szerzej w następnym rozdziale.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zabezpieczenie zewnętrznych źródeł finansowania

Oczywiście kwestia skali niepowodzenia jest tutaj istotna, ponieważ w skrajnym przypadku może to oznaczać upadłość firmy. Przychody z innych rodzajów działalności mogą okazać się bow'iem...

Zamknij