Najwyższy poziom płacy

Pomimo że dobór wykorzystywanych form świadczeń wydaje się być w niejednej z badanych organizacji świadomym i celowym działaniem skierowanym na realizację wytyczonej strategii wynagrodzeń (tworzy zatem konstrukcję bliską idei wynagradzania pakietowego), to tylko jedna daje możliwość wyboru składników wynagrodzeń całkowitych w ramach określonego limitu. Jak widać, szeroko stosowane w krajach wysoko rozwiniętych wynagradzanie kafeteryjne nie jest praktycznie wykorzystywane w badanych przedsiębiorstwach.

Najwyższy poziom płacy oferują swoim pracownikom firmy z większościowym udziałem kapitału zagranicznego. To również one częściej stosują nowocześniejsze rozwiązania płacowe. Wyniki badań potwierdzają więc fakt konkurencyjności płacowej firm zagranicznych w porównaniu z krajowymi.

Generalnie wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż przedsiębiorstwa prowadzą ekspansywną, nastawioną na stymulowanie efektywności politykę płacową. Konsekwentnie do priorytetów starają się dobierać narzędzia płacowe. W systemach wynagrodzeń dają się zauważyć elementy służące zwiększaniu elastyczności oraz indywidualizacji płac.

Wydaje się jednak, iż realia polskiej gospodarki nie wymuszają na przedsiębiorstwach poszukiwania tych jeszcze nowocześniejszych rozwiązań i wykorzystywania ich w praktyce. Wciąż nie docenia się wynagrodzeń jako istotnego narzędzia kształtowania konkurencyjności. Można jednak przypuszczać, iż postępująca globalizacja oraz integracja z Unią Europejską wymusi na przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku potrzebę dostosowań wiążącą się z daleko idącymi przewartościowaniami w sferze wynagradzania.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Podmioty premiowania

Premia na charakter fakultatywny, tzn. może ale nie musi być stosowana w poszczególnych zakładach pracy. Nawet jeśli system premiowania jest w przedsiębiorstwie stosowany, nie musi...

Zamknij