Obowiązki wspólników zapisane w porozumieniu wspólników

Czy występują powiązania kapitałowe, personalne pomiędzy spółką celową, wykonawcami a najemcami? Czy w przypadku istnienia takich powiązań może to zagrozić realizacji projektu?

Jaki jest poziom środków własnych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia ze strony spółki celowej? W jakiej formie mają być wniesione do projektu środki własne (aport rzeczowy, gotówka)? Jaka jest proporcja w' stosunku do całości nakładów inwestycyjnych? Ile środków własnych zostało już wniesionych do projektu?

Kim są akcjonariusze/udziałowcy spółki celowej? Jaka jest ich kondycja finansowa? Jakie są referencje spółki celowej i akcjonariuszy w realizacji podobnych projektów w przeszłości?

Jak położona jest finansowana nieruchomość? Czy jest to położenie korzystne? (dojazdy, odległość od dworców kolejowych i lotniczych, odległość od biur, urzędów)?

Jaki jest standard techniczny rozpatrywanej nieruchomości (m.in. klimatyzacja, instalacje telekomunikacyjne, przeciwpożarowe, niezależne zasilanie energetyczne)?

Istotna jest także liczba miejsc parkingowych przewidzianych w projekcie oraz czy istnieją garaże podziemne, windy w obiekcie, dojazd do obiektu, stan utrzymania, możliwość korzystania z naturalnego oświetlenia, otoczenie (nie jest akceptowalne angażowanie finansowe banku w sytuacji, gdy jeden nowy biurowiec usytuowany jest w okolicy przewracającej się zabudowy lub na peryferiach miasta biurowiec klasy A).

Kim są najemcy – czy są oni wiarygodni finansowo (można to sprawdzić albo poprzez analizę ich sprawozdań finansowych, albo poprzez sprawdzenie w innych obiektach, czy wywiązywali się dotąd z płatności czynszu)? Deweloper powinien przekazać bankowi informacje o prowadzonej działalności przynajmniej o tych, którzy wynajmują największe powierzchnie – powyżej 10% powierzchni całkowitej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Artykuł 87 TWE

Innym przepisem istotnym dla systemu prawa zamówień publicznych jest art. 87 TWE odnoszący się przede wszystkim do wszelkiej pomocy państwa lub pomocy udzielanej z funduszy...

Zamknij