Od czego uzależniony jest koszt nabycia terenu

Koszt nabycia terenu kształtuje się nierównomiernie i uzależniony jest od:

– wielkości danego miasta

– lokalizacji – atrakcyjności terenu (m.in. dostępności komunikacji miejskiej, sklepów i innej infrastruktury mieszkalnej)

– dostępności mediów i ich odległości od przedmiotowej działki

– charakteru gruntu (tereny przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe osiągają zdecydowanie wyższe ceny niż grurity rolne, dla których inwestor będzie musiał uzyskać przekwalifikowanie)

– popytu i podaży na rynku lokalnym

– postawy władz lokalnych – sprzyjających.

Koszt nabycia użytkowania wieczystego wynosi 15-25% wartości nieruchomości opłaty wstępnej i 1-3% opłaty rocznej. Wysokość opłat związanych z przeniesieniem własności nieruchomości określa:

– podatek od czynności cywilnoprawnych, od wartości nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży – ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynnościi cywilnoprawnych Dz. U. Nr 86, poz. 959, zm. Dz. U. nr 103, poz. 1099 (zgodnie z art. 1 ww. ustawy wynosi on 2%)

– taksa notarialna – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 31, poz. 146 z późn. zm.)

– wpis sądowy – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 1996 r. (Dz. U. Nr 154, poz. 753 z późn. zm.) w sprawie określenia wysokości: wpisów w sprawach cywilnych i Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenia należności z’tytułu udzielonych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych',, gwarancji, poręczeń (Dz. U. Nr 87, poz. 554)

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zwiększenie kosztów budowy o wskaźnik waloryzacji

Jednym z celów takiej analizy jest stwierdzenie, czy ze strony wykonawcy nie mamy do czynienia z ceną dumpingową, która może nie zostać przez niego dotrzymana.Zwiększenie...

Zamknij