Odmiana finansowania na zasadach „project finance”

Po zrealizowaniu inwestycji i upływie okresu przewidzianego umową koncesyjną, wybudowany w ramach projektu obiekt np. autostrada jest przekazywany na rzecz państwa.5″ Odmianą finansowania na zasadach „project finance” jest również tzw. Private Finance Initiative (PF1), wprowadzona przez rząd brytyjski w 199 Dzięki temu aktowi prawnemu możliwe stało się finansowanie przy użyciu wspomnianej metody także więzień i szpitali. Private Finance Initiative jest więc formą mobilizacji kapitału prywatnego do realizacji projektów generujących usługi o charakterze publicznym. Państwo lub organa samorządu terytorialnego zawńera tutaj stałe umowy z spółkami celowymi z udziałem kapitału prywatnego na zakup określonych usług – wynajem budynku na siedzibę władz lokalnych, szkołę, izbę skarbową lub zakład karny. Przyszłe wynagrodzenie spółki celowej nie jest tutaj częścią długu publicznego.

Tyle o zaletach „project finance”, o których można przeczytać w większości podręczników finansowych. Teraz coś z życia, czyli kilka obrazków z naszej polskiej rzeczywistości. „Project finance” posiada zalety zarówno z punktu widzenia podmiotu realizującego projekt inwestycyjny, jak i z punktu widzenia innych stron zaangażowanych w realizację projektu, na przykład nabywców budowanych lokali mieszkalnych. Spółka celow’a pozwala na odseparowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem od przepływów finansowych związanych z innymi projektami. Daje to nabywcy lokalu mieszkalnego budowanego w ramach projektu pewność, że jego wpłaty nie będą finansować mieszkań realizowanych w ramach innych projektów w innej okolicy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kontrola nad gotówką

Racjonalizacja zatrudnienia w spółce realizującej projekt i u sponsorów projektu. Tradycyjna formuła finansowania oparta na bilansie firmy powoduje zazwyczaj skokowy wzrost zatrudnienia w momencie rozpoczęcia...

Zamknij