Ogłoszenie wstępne

Natomiast w przypadku zamówień na roboty budowlane podmiot zamawiający powinien możliwie wcześnie opublikować wstępne ogłoszenie o planowanym zamówieniu na roboty. Opublikowanie wstępnego ogłoszenia w pewnych wypadkach uprawnia zamawiających do skrócenia terminów składania ofert przy udzielaniu zamówień na usługi i roboty budowlane – wynika to z tego, iż potencjalni uczestnicy postępowania już wcześniej zapoznali się, w drodze właśnie ogłoszenia wstępnego, z wymaganiami odnośnie do planowanych zamówień.

Bardzo podobnie została uregulowana kwestia wstępnych ogłoszeń w dyrektywie sektorowej. Również i w tym wypadku, jeżeli zamawiający, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 dyrektywy 93/38, opublikował takie wstępne ogłoszenie, może on przyspieszyć postępowanie poprzez skrócenie terminu przewidzianego na przygotowanie i składanie ofert przez zainteresowane firmy.

Ogłoszenie wstępne jest tylko wyrazem zamiaru zamawiającego i jako takie nie może stanowić na przykład podstawy do roszczenia o wszczęcie właściwego postępowania. Jego publikacja nie jest również warunkiem koniecznym publikacji ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia. Ogłoszenia takie umożliwiają jednak podmiotom zamawiającym uzyskanie konkurencyjnych ofert przez zapewnienie wcześniejszego dotarcia informacji do szerszego kręgu zainteresowanych. Mimo że dyrektywy nie przewidują żadnych sankcji za nieopublikowanie ogłoszenia wstępnego, jego brak stanowi naruszenie przepisów prawa wspólnotowego i każdorazowo mogą być badane skutki takiego uchybienia na prawidłowy tok postępowania w sprawie udzielenia zamówienia i ewentualne naruszenie uprawnień uczestników takiego przetargu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rodzaje i funkcje ogłoszeń przewidzianych w prawie wspólnotowym

Tak jak generalną zasadą jest udzielanie zamówienia w drodze procedury otwartej lub ograniczonej, tak regułą jest ogłaszanie o zamiarze udzielenia zamówienia. Sytuacje, w których podmioty...

Zamknij