Określenie zawodowych umiejętności i kluczowych kwalifikacji

Wyjaśniam uczestnikom, że ćwiczenie AHA stanowi podstawę wszystkich działań w kampanii poszukiwania pracy. Przypominam o ustnych prezentacjach i zwracam uwagę, że brakuje im często konkretów, do których mogliby się odwołać, mówiąc o swych osiągnięciach i umiejętnościach. Z wybranym słuchaczem przerabiam szczegółowo ćwiczenie AHA, notując rezultaty na tablicy, po czym proszę wszystkich obecnych, by na tej podstawie ustalili jego kluczowe kwalifikacje. Następnie każdy uczestnik samodzielnie przygotowuje jedno ćwiczenie AHA. Jeżeli w szkoleniu bierze udział więcej niż osiem osób, mogą one pracować w dwu- lub trzyosobowych grupach. Rezultaty wszystkich ćwiczeń kopiuje się na folie i wyświetla na planszy za pomocą rzutnika pisma, a następnie wspólnie ocenia ich spójność i zrozumiałość. Prowadzenie dyskusji przejmują po kolei wszyscy uczestnicy zajęć. Na zakończenie wspólnie ustala się kluczowe kwalifikacje poszczególnych osób.

Pełnienie roli moderatora przez każdą osobę zmusza uczestników do interpretacji cudzego ćwiczenia AHA, co pokazuje, w jakiej mierze zro- zumieli, na czym ono polega. To ważne, ponieważ z doświadczenia wiem, że słuchacze mają początkowo trudności z dostatecznie szczegółowym opisem swych dokonań. Wielu z nich ma skłonność do hasłowego ujmowania złożonych działań, co uniemożliwia ustalenie kluczowych kwalifikacji. Do ukazania sposobu pracy danej osoby nie wystarcza slogan „optymalizacja procesów biurowych”. Musi ona opisać:

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej

Aby przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy muszą zdobyć jak najwięcej wiadomości o przedsiębiorstwie, o charakterze stanowiska, na które rozpisano konkurs, i o wymaganiach merytorycznych...

Zamknij