Operacyjne zarządzanie projektem

W takim przypadku ciężar analizy przesuwa się w stronę „outsourcingu” lub doświadczenia i profesjonalizmu operatora (firmy zarządzającej nieruchomością). Mamy zatem dwa warianty operacyjnego zarządzania projektem. Jeden oparty na zatrudnieniu profesjonalnej kadry zarządzającej i powierzeniu poszczególnych czynności różnym firmom w ramach „outsourcingu”. Takimi czynnościami są księgowość i doradztwo finansowe, administrowanie dokumentami kadrowymi i prowadzenie listy płac, rekrutacje i szkolenia pracowników, public relations, reklama i marketing, usługi teleinformatyczne, usługi porządkowe1“. Innym sposobem jest wybór odpowiedniej firmy zarządzającej, która albo wspomniane funkcje wykonuje swymi etatowymi pracownikami, albo także w części lub w całości korzysta z outsourcingu.

Dobór stron uczestniczących w projekcie jako sposób zarządzania ryzykiem

Jak już wspomnieliśmy, powodzenie projektu deweloperskiego w fazie operacyjnej, podobnie jak i we wcześniejszych fazach realizacji projektu, zależy od stosowanych kryteriów i trybu wyboru dostawców usług, wykonawców prac budowlanych lub firmy zarządzającej (przetargi). Powinny to być podmioty wiarygodne i z doświadczeniem. Pobieżna choćby charakterystyka projektów inwestycyjnych wskazuje, że w realizację projektu są zaangażowane następujące podmioty:

– spółka realizującą projekt (tzw. spółka specjalnego przeznaczenia)

– sponsor lub sponsorzy, czyli najczęściej udziałowcy spółki realizującej projekt, w tym gronie mogą być też towarzystwa „venture capital” inwestujące w projekty deweloperskie

– wierzyciele, w tym:

– banki udzielające kredytu na warunkach komercyjnych, zwykle działające w konsorcjum bankowym,

– bank prowadzący rozliczenia związane z projektem

– wykonawca prac budowlanych i dostawcy wyposażenia

– odbiorca, czyli najemca lub nabywca powierzchni (lokalu mieszkalnego lub użytkowego)

– operator, czyli firma zarządzająca.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Ryzyko towarzyszące procesowi budowlanemu

Inna klasyfikacja ryzyka towarzyszącego procesowi budowlanemu zawarta jest w pracy Z. Marciniaka. Wyróżnia się tu ryzyko przekroczenia kosztów projektu, ryzyko wydłużenia czasu implementacji projektu oraz...

Zamknij