Opracowanie biografii zawodowej

Opisane powyżej lęki i wahania trzeba traktować poważnie. Nie pomoże najlepiej sformułowany życiorys ani najwymyślniejsza strategia ubiegania się o pracę za pośrednictwem Internetu, jeżeli przekonany o swych słabościach kandydat będzie się lękał ich ujawnienia, zamiast śmiało nawiązywać kontakty z potencjalnymi pracodawcami. Tę część szkolenia poświęcam na wykrycie słabych stron uczestników za pomocą wnikliwych pytań i omówienie z każdym z osobna jego przypadku. Zwracam uwagę na względne znaczenie takich kwestii, jak wiek, płeć czy pochodzenie, podkreślając, że roztrząsanie spraw, których nie można zmienić, niewiele nam pomoże. Omawiamy szczegółowo inne „słabe punkty”, np. zbyt długi czas studiów, częste zmienianie zawodu, dłuższe przerwy w pracy lub brakujące kwalifikacje, i opracowujemy wspólnie odpowiednią formę ich ujęcia w biografii.

W ten sposób trzeźwo ocenia się obawy uczestników, rozpatruje ich obiekcje, a zarazem uświadamia im, co będzie interesowało przyszłych rozmówców reprezentujących przedsiębiorstwa9. Najważniejszym efektem zajęć jest przekonanie słuchaczy, że muszą intensywnie popracować nad prezentacją swych biografii zawodowych i ustalić, jakie ich cechy osobiste i umiejętności zawodowe mogłyby zainteresować wybraną firmę. A ponadto, że muszą bardzo starannie przygotować prezentacje, które wygłoszą podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Już w tym momencie uczestnicy zaczynają rozumieć, że szukanie pracy związane jest ze znacznym wysiłkiem.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
w jaki sposób postępowała,

- czy sama wymyśliła daną koncepcję, czy też ktoś inny zlecił jej realizację zadania,- czy pracowała sama, czy w zespole, czy pomysły zaczerpnęła z literatury...

Zamknij