Ośrodek outplacementu w małej firmie

Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia niewielką liczbę osób, mniejszy jest popyt na usługi doradców zewnętrznych, jednak nadal spory wysiłek trzeba włożyć w poszukiwanie ofert pracy w prasie i Internecie oraz ich analizę. Można tu zaproponować rozmaite rozwiązania, np. powierzenie konsultantowi ds. outplacementu większości zadań związanych z działalnością ośrodka. Klienci mogą przychodzić do ośrodka na konsultacje indywidualne lub szkolenia, ale mogą również uzgodnić z konsultantem, że udostępni własne pomieszczenia na realizację zadań towarzyszących.

Jeżeli przedsiębiorstwo chce, by ze świadczonych przez ośrodek usług outplacementowych skorzystało tylko kilku pracowników (2-6), warto rozważyć rozwiązanie łączone. Można zaproponować współpracę wybranej instytucji, w Niemczech może to być Izba Gospodarczo-Handlowa lub Izba Rzemieślnicza. Instytucje te mogą udostępnić lokal do prowadzenia programu outplacementu, a nawet oddelegować swego pracownika do pomocy w jego realizacji. Można również rozłożyć koszty przedsięwzięcia na kilka przedsiębiorstw i w ten sposób znacznie je obniżyć. Izby dysponują często informacjami o firmach znajdujących się w podobnej sytuacji, można także dowiedzieć się o nich od konsultanta ds. outplacementu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Włączenie ośrodka outplacementu w strukturę przedsiębiorstwa

Rozpoczynając tworzenie ośrodka outplacementu, należy powołać radę , projektu, w skład której oprócz decydentów firmy mogą również wchodzić osoby spoza przedsiębiorstwa, np. przedstawiciele stowarzyszeń gospodarczych,...

Zamknij