Podstawowe elementy dokumentacji kredytowej

W rozdziale przedstawiono z kolei typowe umowy towarzyszące projektowi z obszaru nieruchomości wraz z przykładami typowych zapisów, dzięki którym możliwa jest minimalizacja i odpowiednia alokacja ryzyka inwestycyjnego.

Rozdział omawia zasady współpracy z instytucjami finansowymi przy finansowaniu na zasadach „project finance”, szczególnie z bankami komercyjnymi. Przedstawiono tutaj podstawowe elementy dokumentacji kredytowej oraz dokumentacji potrzebnej do decyzji o inwestycji kapitałowej, zasady jej odpowiedniego przygotowania przez klienta i odpowiedniej komunikacji klienta z instytucją finan- _ sową oraz zasady kompleksowego podejścia instytucji finansowych do oceny przedsięwzięć realizowanych na zasadach „project finance” wraz z przykładem odpowiedniej metodyki oceny projektów inwestycyjnych przez bank i towarzystwa „venture capital”, które dokonują inwestycji kapitałowych.

Praca zawiera oprócz podstaw teoretycznych także przykłady z obszaru finansowania nieruchomości, które ilustrują podawane zasady i zalecenia. Na końcu pracy zamieszczony jest przykładowy model służący do oceny finansowej. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców realizujących projekty deweloperskie, pracowników instytucji finansowych, w tym służb kredytowych i służb zajmujących się inwestycjami kapitałowymi w bankach komercyjnych i hipotecznych oraz dla przedstawicieli przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za planowanie finansowe i realizację nowych przedsięwzięć. Z pracy korzystać mogą też pracownicy firm konsultingowych doradzający klientom lub też pracownicy agencji obrotu nieruchomościami, coraz częściej pomagający w optymalnym doborze źródeł finansowania.

Niniejsza praca łączy w sobie cechy dysertacji naukowej i poradnika – stąd pewna stylistyka pracy charakteryzująca się mieszaniną mowy potocznej i poważnego języka naukowego. Praca ukazuje stan prawny na dzień 302002 r.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
„Project finance” w literaturze

Rozdział przedstawia definicje „project finance” jako sposobu finansowania i jego cechy charakterystyczne (spółki celowe, sponsorzy projektu), charakterystykę stron (instytucj- uczestniczących w tego typu transakcjach, a...

Zamknij