Polityka makroekonomiczna

Omówmy kilka z pokazanych wyżej bloków w kontekście analiz. Analiza makro-ekonomiczna pokazuje wpływ zmiennych makroekonomicznych i polityki gospodarczej na powodzenie projektu. Polityka makroekonomiczna wpływa na ryzyko działalności gospodarczej. Na obniżenie tego ryzyka wpływają: wzrost Produktu Krajowego Brutto, wzrost eksportu, obniżenie inflacji i stóp procentowych, obniżenie delicytu budżetowego, kurs walut, obniżenie bezrobocia. Kwestie związane z polityką gospodarczą dotyczą też praw własności, ochrony lokalnego rynku, napływu kapitału zagranicznego i związanych z tym preferencji oraz ustawodawstwa antymonopolowego. '5

Analiza marketingowa dotyczy szans ulokowania na rynku wyrobów i usług generowanych przez dany projekt. Takim swego rodzaju towarem może być powierzchnia powstająca w ramach projektu deweloperskiego. Analiza marketingowa podaje informacje na temat aktualnego potencjału rynku nieruchomości i tempa jego rozwoju. W analizie rynku powinny się znaleźć informacje na temat funkcjonujących segmentów rynku. Analiza marketingowa zawiera także charakterystykę konkurencji w branży nieruchomościowej, czyli charakterystykę głównych uczestników gry rynkowej, ich przyszłe i obecne udziały w rynku. Analiza marketingowa zawiera też aspekt porównań cenowych w różnych segmentach rynku. Analiza marketingowa jest podstawą do sformułowania strategii marketingowej. Strategia ta określa z kolei walory jakościowe nieruchomości dostępnych na rynku, politykę cenowy, politykę promocyjną konkurentów (upusty, rabaty

i inne preferencje), docelowe segmenty obsługiwanych konsumentów oraz politykę dystrybucji, założenia kampanii reklamowych, kwestie rękojmi i gwarancji oraz sieci serwisowej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

www.polhal.pl/pl/namioty-przemyslowe
Designed WP.
Czy istnieje techniczno-organizacyjna możliwość realizacji pomysłu?

Elementem ogólnych studiów możliwości są też wspomniane już studia branżowe, pokazujące możliwości inwestycyjne w określone sektory gospodarki. Etap przygotowywania studium możliwości pozwala na poznanie podstawowych...

Zamknij