Poręczenie cywilne za dług

Na koniec podsumujmy w skrócie różnice między poręczeniem prawa cywilnego a poręczeniem na bazie poręczenia wekslowego.

Poręczenie według prawa cywilnego może istnieć tylko wtedy, gdy dług, za spłatę którego udzielono poręczenia, istnieje na podstawie ważnej czynności prawnej, awal, czyli poręczenie wekslowe jest ważne chociażby zobowiązanie wekslowe dłużnika było z jakiejkolwiek przyczyny nieważne (z wyjątkiem wady formalnej samego weksla).

Awalista nie może zwolnić się od odpowiedzialności za zapłatę weksla, nawet jeśli poręczył za osobę nie posiadającą zdolności wekslowej, podczas gdy poręczyciel cywilny może odmówić spełnienia świadczenia, jeśli poręczył za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych, a w chwili udzielania poręczenia nie wiedział o tym i nie mógł się z łatwością dowiedzieć.

Poręczenie cywilne za dług przyszły jest możliwe tylko do w’ysokości z góry oznaczonej, inaczej niż poręczenie wekslowe, które udzielane jest nawet za spłatę długu przyszłego i nie wymaga określenia górnej kwoty, do której po- nosi odpowiedzialność awalista.

W przypadku poręczenia cywilnego za dług przyszły poręczyciel może odwołać je w każdym czasie przed powstaniem długu awalista nie może odwołać już udzielonego poręczenia.

Awalista odpowiada zawsze jako dłużnik solidarny odpowiedzialność poręczyciela cywilnego ma charakter solidarny tylko w przypadku braku odmiennego zastrzeżenia.

Poręczycielowi cywilnemu przysługują wobec wierzyciela wszystkie zarzuty, które przysługują poręczonemu poręczyciel wekslowy w przypadku egzekucji z weksla nie spłaconego przez poręczonego nie może w stosunku do wierzyciela zasłaniać się zarzutami opartymi na swoich osobistych stosunkach z wystawcą weksla.

Poręczyciel cywilny w przeciwieństwie do awalisty ma obowiązek poinformowania dłużnika o dokonanej przez siebie spłacie długu”.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Dyrektywa 93/31 i 93/38

Udzielanie zamówień uregulowanych dyrektywą 93/38 dotyczy tylko takich kontraktów, które pozostają w związku z omówioną poniżej działalnością zamawiających działających w sektorach użyteczności publicznej. Również podmioty...

Zamknij