Praktyka cen transferowych

W niektórych przypadkach spotyka się akty notarialne sprzedaży gruntu z odroczoną płatnością. W takim przypadku konieczność zapłaty pozostałej części ceny należy przewidzieć w ocenie kosztów do poniesienia, uwzględniając ewentualnie wskazany w akcie notarialnym wskaźnik waloryzacji ceny.

Strony realizowanego projektu inwestycyjnego powinny ocenić czy cena pozyskania gruntu do celów realizacji projektu nie odbiega od cen obserwowanych: na rynku i odnotowanych w analizie rynku nieruchomości zawartych w studium: wykonalności projektu inwestycyjnego. Może to mieć dla projektu inwestycyjnego wiele konsekwencji, nie zawsze pozytywnych. Jeśli nabyty grunt zostanie później wniesiony do spółki celowej jako aport rzeczowy o wyższej wartości, wtedy strona wnosząca taki aport może uzyskać w spółce nieuzasadnione przywileje (zbyt duży pakiet udziałów i akcj- i idące za tym prawa majątkowe. Dla banku finansującego jest to przejaw zawyżania udziału środków własnych w przedsięwzięciu. W przypadku zaniżenia ceny w akcie notarialnym urząd skarbowy może naliczyć podatek od czynności cywilnoprawnej od Wyższej kwoty i zażądać dopłaty od nabywcy. Rodzi to już opisywane konsekwencje związane z praktyką tzw. cen transferowych. Pozostańmy przez chwilę przy tym problemie. Problematyka cen transferowych uregulowana została w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. Nr 128, poz. 833). Podobnie jak ustawa od osób prawnych również i to rozporządzenie wyróżnia cztery metody szacowania cen transakcji przez organa skarbowe:

– metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,

– metoda ceny odsprzedaży,

– metoda rozsądnej marży,

– metoda zysku transakcyjnego.

Koszty uzbrojenia terenu obejmują koszty:

– przyłączy elektrycznych, stacji transformatorowej

– przyłączy wody

– przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

– przyłączy gazowych

– przyłączy linii telefonicznej

– przyłącze do sieci cieplnej

– dróg.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Od czego uzależniony jest koszt nabycia terenu

Koszt nabycia terenu kształtuje się nierównomiernie i uzależniony jest od:- wielkości danego miasta- lokalizacji - atrakcyjności terenu (m.in. dostępności komunikacji miejskiej, sklepów i innej infrastruktury...

Zamknij