Premia

premia powinna mieć charakter przejściowy i zmieniać się zależnie od fak-tycznych rezultatów pracy, premia powinna mieć charakter pozytywny,

skuteczność premii powinna zależeć od jej rodzaju, a ściślej od jej dostosowania do potrzeb i oczekiwań pracowników, o głównym źródłem powodzenia systemu premiowania jest trafny dobór i konstrukcja zadań premiowych oraz właściwa ocena efektów pracy, o zasadnicze znaczenie dla powodzenia motywowania przez premię ma rzetelna, kompleksowa i systematyczna ocena efektów pracy,

ternńn wypłaty premii nie może być zbyt odległy od momentu wykonania zadania . Przedstawione powyżej zasady premiowania można jeszcze rozszerzyć, a mianowicie:

premia powinna być przyznawana za ponad przeciętne wyniki w pracy i postawy pracownicze służące poprawie efektywności funkcjonowania organizacji,

liczba zadań premiowych dla poszczególnych zatrudnionych czy określonych grup pracowniczych nie powinna być zbyt duża, wysokość otrzymanej premii nie powinna być niższa niż najniższy próg mo-tywacyjny, tj. 20% płacy zasadniczej, w regulaminie premiowania należy określić, kiedy pracownikowi nie przysługuje premia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Premiuje się wybrane, ważne kryteria

Podobnie o kryteriach premiowania wypowiada się T. Oleksyn. W opinii autora: premiuje się wybrane, ważne kryteria, których nie powinno być więcej niż 2-3,kryteria i zadania...

Zamknij