Premiowanie jako narzędzie kształtujące przedsiębiorczość pracowników

Konkurencyjność w gospodarce powoduje, że firmy, aby przetrwać i dalej się rozwijać w szerszym niż do tej pory zakresie powinny stymulować przedsiębiorczość swoich pracowników. Zarząd firmy poprzez odpowiednie decyzje i procedury ma zachęcać zatrudnionych do jeszcze efektywniejszych postaw, tak aby zaspokoić ciągle zmieniające się potrzeby klientów. Nie może on także zapomnieć o tym, że konkurencyjnym można być poprzez odpowiedni produkt, usługę czy też cenę. Wyzwolenie wśród pracowników przedsiębiorczości przekładającej się na poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych firmy i lepsze zaspokojenie potrzeb klientów jest w dużej mierze zależne od istniejącego w organizacji systemu motywacji do pracy. Ponadto – jak zauważa A. Sajkiewicz – nie będzie sprawnym kierownikiem ten, kto nie zdobył wiedzy i umiejętności stosowania właściwych instrumentów i metod motywowania do pracy .

Poznanie zatem czynników wywołujących u pracowników postawy przedsiębiorcze staje się obecnie jednym z ważniejszych zadań każdego kierownika, a przede wszystkim zarządu firmy. Działania kadry kierowniczej nie powinny sprowadzać się tylko do ustalenia tych czynników, ale głównie do opracowywania odpowiednich narzędzi zarządzania. Celem artykułu jest ukazanie, jak powinien być zbudowany efektywny system premiowania pracowników.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rozważania o ustaleniu podmiotów

Wśród specjalistów coraz częściej pojawiają się opinie na temat premiowania wszystkich pracowników w zależności od osiągniętego zysku. Zalecenia odnośnie do odpowiednich zapisów w regulaminie premiowania...

Zamknij