Premiuje się wybrane, ważne kryteria

Podobnie o kryteriach premiowania wypowiada się T. Oleksyn. W opinii autora: premiuje się wybrane, ważne kryteria, których nie powinno być więcej niż 2-3,

kryteria i zadania premiowe powinny być realne, możliwe do spełnienie należy premiować tylko te grupy zawodowo-kwalifikacyjne, które rzeczywiście mają wpływ na realizację danego zadania, i odwrotnie – pracownikom trzeba wyznaczać takie zadania, które są w zasięgu ich możliwości,

t kryteria i warunki premiowe powinny być znane pracownikom przed rozpoczęciem okresu, za który premia jest naliczana i rozliczana. W regulaminach premiowania tworzy się takie rozwiązania, po spełnieniu których pracownik powinien otrzymać ustaloną wielkość premii. Kryteriami premiowania najczęściej są zadania dotyczące ilości, jakości i terminowości pracy oraz udziały w zyskach, a także oszczędności kosztów przy wytwarzaniu produktów i usług oraz poprawa wskaźników ekonomiczno-finansowych. W praktyce premiuje się niekiedy tych, którzy przyczyniają się do pozyskania nowego, istotnego dla wyników firmy klienta. Ponadto wśród specjalistów ugruntowuje się pogląd dotyczący premiowania tych pracowników, którzy plasowali się najwyżej w formalnej ocenie rocznej lub półrocznej. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści. Po

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

ścianki HPL
Designed WP.
Zmiany nazw zawodów

Przykładem humorystycznym jest określenie, które można spotkać w przedsię-biorstwach „operator płaszczyzn poziomych” - zamiast sprzątacz, czy „kreator smaku” - zamiast kucharz. Pracownicy poprzez zmianę nazwy...

Zamknij