„Project finance” w literaturze

Rozdział przedstawia definicje „project finance” jako sposobu finansowania i jego cechy charakterystyczne (spółki celowe, sponsorzy projektu), charakterystykę stron (instytucj- uczestniczących w tego typu transakcjach, a także różnice pomiędzy finansowaniem na zasadach „project finance” i konwencjonalnym finansowaniem, zwanym finansowaniem opartym na bilansie. W rozdziale tym omówione zostały sposoby tworzenia spółek celowych, a także zalety i wady finansowania na zasadach „project finance” oraz podstawowe formy prawne spółek celowych – typowego elementu dla „project finance”. Przedyskutowane zostały także różnorodne formy regresu, czyli przypisania odpowiedzialności sponsorom projektu za jego powodzenie.

Szczegółowo omówiono również problemy podatkowe związane z tworzeniem spółek celowych i transferem do nich nieruchomości. W rozdziale znajduje się z kolei charakterystyka różnorodnych rodzajów ryzyka towarzyszącego przedsięwzięciom realizowanym na zasadach „project finance”. Poruszone zostało także zagadnienie rozkładu ryzyka pomiędzy różnymi stronami uczestniczącymi w finansowaniu na zasadach „project finance” i zagrożeń wynikających z sytuacji, gdy poszczególne rodzaje ryzyka rozkładają się nierównomiernie, uprzywilejowując niektóre strony przedsięwzięcia.

W rozdziale przedstawiona została dokumentacja ekonomiczna i prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego na zasadach „project finance”. Przedstawiono tutaj opis i znaczenie studium wykonalności projektu inwestycyjnego wraz ze specyficznymi elementami takiego dokumentu w odniesieniu do projektów deweloperskich. Omówiono również sposób tworzenia prognoz finansowych, a także rachunek płynności i efektywności projektu. W rozdziale tym podane są także zasady sporządzania oceny wrażliwości i analizy scenariuszowej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Rozważania na temat „project finance”

Wskutek zasygnalizowanych wyżej problemów, finansowanie na zasadach „project finance” znalazło dotąd zastosowanie w niewielu branżach polskiej gospodarki. Na czoło wysuwa się tutaj finansowanie nieruchomości. Tutaj...

Zamknij