„Project finance” – wyjaśnienie pojęcia

Inna formą realizacji projektu inwestycyjnego jest finansowanie na zasadach „project finance”. Definicję „project finance”, jako sposobu finansowania, zawiera praca P. Nevita i F. Fabozziego, którą cytują D. Trojanowski i G. Mikołajczyk. Przywołajmy tę definicję: „Project finance” to finansowanie specyficznej jednostki ekonomicznej opartej na zasadzie, że podstawowym akceptowanym przez kredytodawcę źródłem spłaty kredytu jest nadwyżka finansowa (cash flo- generowana przez tę jednostkę, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek posiadany (wytworzon- przez tę jednostkę”. Gotówka generowana przez projekt zapewnia też udziałowcom/akcjonariuszom odpowiednią stopę zwrotu. P. Kwiatkowski dodaje za źródłami zagranicznymi, że finansowanie na zasadach „project finance” nie jest zasadniczo uzależnione od wiarygodności i zdolności kredytowej udziałowców oraz wartości (wycen- zaangażowanego w projekt majątku. Kredytodawca, finansujący przedsięwzięcie, liczy przede wszystkim na powodzenie projektu, czyli generowaną w przyszłości gotówkę. W konsekwencji przywiązuje istotną wagę do analizy wykonalności projektu oraz potencjalnego wpływu czynników ryzyka na powodzenie projektu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Kwalifikacja uczestników postępowania

Na wstępie należy stwierdzić, że zamawiający z różnych przyczyn może chcieć wykluczyć niektóre podmioty z postępowania 0 udzielenie zamówienia. Główną i niepozbawioną uzasadnienia przyczyną jest...

Zamknij