Przesłanka „pilnego charakteru sprawy”

Ponadto zamawiający działający pod rządami dyrektywy sektorowej mogą nie publikować ogłoszenia, jeżeli tylko zamawiający zawarł umowę ramową zgodnie z odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 93/3

Jak z powyższej analiizy wynika, eliminacja obowiązku publikacji ogłoszenia – przewidziana w dyrektywach – w zasadzie nie ogranicza efektywnej realizacji reguły równego traktowania wszystkich przedsiębiorców, a przynajmniej wskazuje na inne korzyści, jakie w drodze ograniczenia tej zasady mogą mieć miejsce. W sytuacjach związanych z niewpłynięciem prawidłowych ofert lub w przypadku, gdy usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę w zasadzie nie ogranicza się praw innych podmiotów do ubiegania się o udzielenie zamówienia – w pierwszym przypadku możliwość uczestniczenia w przetargu mogła być wykorzystana przez zainteresowane firmy podczas wcześniejszego postępowania, natomiast w drugim przypadku żaden inny wykonawca nie mógłby wykonać zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego.

W przypadku zamówień o charakterze dodatkowym uzasadnieniem ograniczenia konkurencji są przyczyny natury ekonomicznej i nastawienie na efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. Nie można jednak wykluczyć takiego działania podmiotów zamawiających, którego skutkiem byłoby tak „pomysłowe” dzielenie zamówienia, by procedura jego udzielenia podlegała wyjątkom określonym w dyrektywach. Również i przesłanka „pilnego charakteru sprawy” może stanowić pole do nadużyć, chociaż zamawiający musiałby wykazać, iż okoliczności stanowiące uzasadnienie pośpiechu nie zostały przez niego wywołane.

Na koniec należy podkreślić korzyść, jaka wynikać będzie z przyjęcia nowego projektu zmian dotyczącego sektora klasycznego. Komisja Wspólnot Europejskich wychodząc naprzeciw żądaniom ułatwienia i usprawnienia procedur udzielania zamówień publicznych w swoim projekcie z dnia 10 maja 2000 r. przewiduje szerokie wykorzystanie elektronicznych środków przekazu zezwalających na szybsze przekazywanie informacji oraz skrócenie terminu oczekiwania na publikację ogłoszenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Przepisy dyrektywy 93/38

Przepisy dyrektywy 93/38 odmiennie niż regulacje dyrektyw sektora publicznego umożliwiają podmiotom zamawiającym uwzględnienie przy udzielaniu zamówień korzystnych warunków akurat istniejących na danym rynku i przedkładają...

Zamknij