Przygotowanie dokumentacji – współpraca z konsultantem

W przypadku dysponowania własnymi ekspertami, posiadającymi doświadczenie w realizacji danego typu projektu inwestycyjnego, jak również szczupłości środków finansowych, studia wykonalności projektu mogą być przygotowane przez zespół projektowy, rekrutujący się z pracowników danego podmiotu – spółki celowej. Tak zazwyczaj dzieje się w przypadku prostych projektów. W przypadku bardziej skomplikowanych zagadnień studium wykonalności winno być opracowane przez specjalistyczny, interdyscyplinarny zespół ekspertów, szczególnie w przypadku dużych projektów inwestycyjnych. Zespół ten winien składać się z ekspertów posiadających różnorodne specjalizacje i doświadczenia, które odpowiadają poszczególnym częściom studium. Szczególnie cenni są w takiej sytuacji eksperci, którzy w swej praktyce zawodowej uczestniczyli w różnych fazach podobnych projektów i doświadczyli w nich problemów, jakie mogą też pojawić się w rozważanym projekcie. Są to zatem sytuacje, gdy niezbędni są ludzie po „przejściach”, czyli doświadczeni życiowo, mający i sukcesy i porażki. Taka wiedza jest bowiem bezcenna.

Skład zespołu uzależniony jest od typu i zakresu projektu. Powinien mieć on interdyscyplinarny charakter. Członkami zespołu powinni być:

– ekspert ekonomiczny z zakresu opracowywania studiów inwestycyjnych

– ekspert w dziedzinie marketingu

– specjalista (inżynier/technolo- w danej branży

– ekspert w dziedzinie finansów, księgowości i podatków,

– inżynier budowlany, inżynier mechanik

– specjalista z dziedziny ochrony środowiska

– ekspert z zakresu zarządzania przemysłowego (w tym w sprawach kadrowych)

– prawnik analizujący konsekwencje prawne zawartych umów.

Skład konsultacyjnego zespołu projektowego powinien być uzupełniony o specjalistów podatkowych (istotne przy doborze formy prawnej spółki celowej, przekształceniach i doborze sposobu transferu nieruchomości do spółki celowej), rzeczoznawców majątkowych.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed WP.
Zamówienia ramowe

Jak wiadomo zamówienia są przedmiotem umów o charakterze obligacyjnym. Powstają więc problemy ze ścisłym zdefiniowaniem treści i charakteru takich kontraktów. Pewne niejasności mogą mieć miejsce...

Zamknij